Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức: 

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Một năng lượng điện trở R được vướng vào trong 1 mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động
 • Quy ước chiều loại năng lượng điện là: chiều dịch gửi của những ion
 • Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện khái niệm là đại lượng đo bằng: 
 • Tính số electron trải qua thiết diện trực tiếp của một chão dẫn sắt kẽm kim loại nhập 1s nếu như đem năng lượng điện lượng 15C dịch chuyển sang
 • ADMICRO

  Xem thêm: Những tứ giác lồi được giải thích cặn kẽ và ví dụ minh họa

 • Số electron trải qua thiết diện trực tiếp của một chão dẫn sắt kẽm kim loại trong một giây là một,25.1019.
 • Hai năng lượng điện trở vướng tuy nhiên song nhập mối cung cấp năng lượng điện nếu như R1 R2 và R12 là năng lượng điện trở tương tự của hệ vướng tuy nhiên song thì:&nbs
 • Đo suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của mối cung cấp năng lượng điện người tao người sử dụng cơ hội nào là sau đây? 
 • Giảm độ quý hiếm của thay đổi trở cho tới Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch là 2 (A) thì hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là
 • Đo suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện người tao hoàn toàn có thể người sử dụng cơ hội nào là ? 
 • Biểu thức nào là sau đó là ko đúng? 
 • Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là năng lượng điện trở thì hđt mạch ngoài 
 • nguồn năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở nhập r = 3 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 6 (Ω) vướng tuy nhiên song
 • Nếu sử dụng dây R1 thì nước nhập rét tiếp tục sôi sau thời hạn t1 = 10 (phút). nếu như sử dụng dây R2 thì nước tiếp tục sôi sau thời hạn t2 = 40 (phút)
 • Nếu sử dụng dây R1 thì nước nhập rét tiếp tục sôi sau thời hạn t1 = 10 (phút). Còn nếu như sử dụng dây R2 thì nước tiếp tục sôi sau thời hạn t2 = 40 (phút)
 • Khi 2 năng lượng điện trở kiểu như nhau vướng tuy nhiên vào trong 1 hiệu năng lượng điện thế U ko thay đổi thì năng suất dung nạp của bọn chúng là trăng tròn (W).
 • Nếu vướng bọn chúng tuy nhiên song rồi vướng nhập hđt phát biểu bên trên thì năng suất dung nạp của bọn chúng là:
 • Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị
 • bộ mối cung cấp bao gồm 6 acquy kiểu như nhau được vướng trở thành 2 mặt hàng tuy nhiên song cùng nhau, từng mặt hàng bao gồm 3 acquy vướng nối tiếp
 • Nếu thay cho mối cung cấp năng lượng điện cơ vị 3 mối cung cấp năng lượng điện y sì nó vướng tuy nhiên song thì độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch
 • nguồn năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 0,5 (Ω) vướng tiếp nối nhau với 1 năng lượng điện trở R
 • mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 0,5 (Ω) vướng nt với 1 năng lượng điện trở R
 • khi năng lượng điện trở mạch ngoài của một mối cung cấp năng lượng điện tăng kể từ R1 = 3 (Ω) cho tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhị vô cùng của mối cung cấp tăng 2 lần
 • nguồn năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E = 6 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2 (Ω), mạch ngoài đem năng lượng điện trở R. Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài là 4 (W)
 • Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C) chuyển sang thiết diện trực tiếp của chão dẫn nhập 30 (s) là 15 (C)
 • Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện đặc thù cho khả năng tích năng lượng điện mang lại nhị vô cùng của chính nó.
 • Đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R1 = 100 (Ω) vướng nt với năng lượng điện trở R2 = 300 (Ω), năng lượng điện trở toàn mạch là: 
 • đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R1 = 100 (Ω), vướng tiếp nối nhau với năng lượng điện trở R2 = 200 (Ω), hđt thân thiết nhị đầu đoạn mạch là 12 (V)
 • hiệu điên thế thân thiết nhị đầu năng lượng điện trở R1 là 6 (V). Hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhị đầu đoạn mạch là
 • Dây tóc đèn điện rét sáng sủa, chão dẫn hầu hết ko sáng sủa lên vì:
 • Công của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo gót công thức
 • Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo gót công thức: 
 • Hai đèn điện Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) trong khi sáng thông thường thì 
 • Để đèn điện loại 120V – 60W sáng sủa thông thường ở mạng năng lượng điện đem hđt 220V, người tao cần
 • Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là năng lượng điện trở thì hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài 
 • hđt thân thiết nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 12 (V). Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là
 • Khi hđt thân thiết nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 12 (V). Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là:
 • Giảm độ quý hiếm của thay đổi trở cho tới Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch là 2 (A) thì hđt thân thiết nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 4 (V)
 • Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài là 4 (W) thì năng lượng điện trở R có mức giá trị
 • Điện trở nhập của mối cung cấp năng lượng điện nhằm thắp sáng sủa theo thứ tự nhị đèn điện đem năng lượng điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω)
 • nguồn năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E = 6 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2 (Ω), mạch ngoài đem năng lượng điện trở R

ZUNIA9

OFF

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11