Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay?

Phát biểu nào là tại đây ko đích với điểm tài chính Nhà nước ở việt nam hiện tại nay?

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay?

Phát biểu nào là tại đây ko đích với điểm tài chính Nhà nước ở việt nam hiện tại nay?

A. Tỉ trọng đem Xu thế hạn chế.

B. Quản lí những ngành, nghành nghề tài chính then chốt.

C. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất vô cơ cấu tổ chức GDP.

D. Giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền tài chính.

Đáp án C

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ

Tổng ôn - Luyện thi đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ