Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải (UTC) năm 2023

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ tía, 22/8/2023, 18:35 (GMT+7)

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng sở hữu nguồn vào tối đa ngôi trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ (UTC) với 26,15 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải (UTC) năm 2023

Theo công thân phụ chiều 22/8 của Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ, ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng là ngành sở hữu điểm chuẩn chỉnh xét vì chưng thành quả ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông tối đa. Tuy nhiên, nút này rời nhẹ nhõm 0,1 đối với năm ngoái.

Với những ngành huấn luyện và giảng dạy bên trên Thành Phố Hà Nội, điểm trúng tuyển chọn hầu hết trong vòng 21-25. Hai ngành thấp nhất lấy - bên dưới 19 điểm, bao gồm Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình thủy (18,3) và Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông vận tải (18,9).

Tại hạ tầng TP Sài Gòn, điểm chuẩn chỉnh thấp rộng lớn, giao động 16,15-24,83. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ năm 2023, rõ ràng từng ngành như sau:

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 1

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 2

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 3

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 4

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 5

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 6

Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ công thân phụ điểm chuẩn chỉnh - 7

Năm ni, Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ tuyển chọn 5.860 SV. Ngoài xét theo đuổi điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, ngôi trường còn xét tuyển chọn trực tiếp, xét học tập bạ trung học phổ thông, điểm ganh đua review năng lượng của Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội và TP Sài Gòn, điểm ganh đua review suy nghĩ của Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội.

Ở những cách thức xét tuyển chọn sớm tiếp tục công thân phụ thành quả, ngành Công nghệ vấn đề, Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng sở hữu nguồn vào tối đa. Như với xét học tập bạ, điểm chuẩn chỉnh ngành Công nghệ vấn đề lịch trình rất tốt Việt - Anh hàng đầu với 27,98.

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

Hiện, Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ ko nêu rõ ràng nút tiền học phí năm học tập cho tới nhưng mà chỉ nêu thu theo đuổi quy quyết định của nhà nước. Theo cơ, tiền học phí năm học tập cho tới rất có thể tăng lên mức 23% đối với năm trước đó. Các lịch trình phổ thông năm ngoái thu thấp nhất, khoảng tầm 276.000-335.000 đồng một tín chỉ; lịch trình tiên tiến và phát triển, rất tốt 540.000-581.000 đồng một tí chỉ. Trung bình 1 năm, SV học tập 30 tín chỉ.

Năm ngoái, điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường xét theo đuổi điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông là kể từ 16 cho tới 26,25. Ngành Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông vận tải hạ tầng TP Sài Gòn thấp nhất; ngành Logistics bên trên Thành Phố Hà Nội tối đa.

Dương Tâm