Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía Đông Trường Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là

Điểm kiểu như nhau về đương nhiên của vùng ven bờ biển phía Đông Trường Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là

Bạn đang xem: Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía Đông Trường Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là

Điểm kiểu như nhau về đương nhiên của vùng ven bờ biển phía Đông Trường Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là

A. mang 1 mùa thô thâm thúy.

B. mùa mưa vô thu nhộn nhịp (từ mon IX, X – I,II).

C. mùa mưa vô hạ thu (từ mon V – X).

D. về ngày hè đem gió máy Tây thô rét.

Đáp án A

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ