[LỜI GIẢI] Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

(3.0 điểm)

Đọc đoạn trích tại đây và vấn đáp thắc mắc kể từ Câu 1 cho tới Câu 4:

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

“… Tiếng rằng là kẻ đảm bảo trân quý nhất nền song lập của những dân tộc bản địa, là nhân tố cần thiết nhất canh ty giải tỏa những dân tộc bản địa bị cai trị. Nếu người An Nam hãnh diện lưu giữ gìn lời nói của tớ và đi ra mức độ thực hiện mang lại lời nói ấy đa dạng và phong phú rộng lớn để sở hữu kỹ năng phổ cập bên trên An Nam những thuyết lí đạo đức nghề nghiệp và khoa học tập của châu Âu, việc giải tỏa dân tộc bản địa An Nam chỉ từ là yếu tố thời hạn. Bất cứ người An Nam này vứt quăng quật lời nói của tớ, thì cũng đương nhiên khước kể từ niềm mong muốn giải tỏa nòi giống. […] Vì thế, so với người An Nam tất cả chúng ta, khước từ giờ u đẻ đồng nghĩa tương quan với kể từ chối sự tự tại của tớ...”

(Nguyễn An Ninh, Tiếng u đẻ - mối cung cấp giải tỏa những dân tộc bản địa bị áp bức Theo SGK Ngữ văn 11, Tập nhì, NXB giáo dục và đào tạo, năm trước, tr. 90)

Câu 1. Hãy xác lập phong thái ngữ điệu của đoạn trích? (0,25 điểm)

Câu 2. Trong đoạn trích, người sáng tác đa phần dùng thao tác lập luận nào? (0,5 điểm)

Câu 3. Hãy ghi lại câu văn nêu bao quát chủ thể của đoạn trích. (0,25 điểm)

Câu 4. Từ đoạn trích, anh/chị hãy nêu ý kiến của tớ về tầm quan trọng của lời nói dân tộc bản địa vô toàn cảnh lúc bấy giờ. Trả tiếng trong tầm 5-7 loại. (0,5 điểm)

Đọc đoạn thơ tại đây và vấn đáp thắc mắc kể từ Câu 5 cho tới Câu 8:

Bão bùng thân mật quấn lấy thân mật

Tay ôm tay níu tre ngay sát nhau thêm thắt

Thương nhau tre ko ở riêng biệt

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

Lũy trở nên kể từ này mà nên hỡi người

Chẳng may thân mật gãy cành rơi

Vẫn nguyên vẹn loại gốc truyền đời mang lại măng

Nòi tre đâu Chịu nẩy cong

Chưa lên tiếp tục nhọn như chông kỳ lạ thông thường

Lưng trần bầy nắng và nóng bầy sương

Có manh áo cộc tre nhượng bộ mang lại con

(Tre Việt Nam – Nguyễn Duy)

Câu 5. Hãy xác lập cách thức diễn tả chủ yếu trong khúc thơ trên? (0,25 điểm)

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Câu 6. Nêu nội dung chủ yếu của đoạn thơ bên trên. (0,5 điểm)

Câu 7. Nêu 2 giải pháp tu kể từ người sáng tác dùng đa phần trong khúc thơ bên trên. (0,5 điểm)

Câu 8. Hai loại thơ: “Lưng trần bầy nắng và nóng bầy sương/ Có manh áo cộc tre nhượng bộ mang lại con” diễn tả yếu tố gì? (0,25 điểm)