Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng A. thông tin...

Câu hỏi:

22/08/2022 2.6 K

Dữ liệu được PC tàng trữ bên dưới dạng

Bạn đang xem: Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng A. thông tin...

A. vấn đề.

B. sản phẩm bit.

C. số thập phân.

D. những kí tự động.

Dòng 1,2,3,4 trang 14 sgk Tin học tập 6

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu nhập PC được mã hóa trở nên sản phẩm bit vì

A. sản phẩm bit uy tín rộng lớn.

B. sản phẩm bit được xử lí đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

C. sản phẩm bit cướp không nhiều dung tích ghi nhớ rộng lớn.

D. PC chỉ thao tác làm việc với nhị kí hiệu 0 và 1.

Câu 2:

Một thẻ ghi nhớ 4 GB tàng trữ được khoảng tầm từng nào hình họa 512 KB?

A. 2 ngàn hình họa.

B. 4 ngàn hình họa.

C. 8 ngàn hình họa.

D. 8 triệu hình họa.

Câu 3:

Đơn vị đo tài liệu này sau đó là rộng lớn nhất?

A. Gigabyte.

B. Megabyte.

C. Kilobyte.

D. Bit.

Câu 4:

Một bit được trình diễn bằng

A. một vần âm.

B. một kí hiệu quan trọng.

C. kí hiệu 0 hoặc 1.

D. chữ số bất kì.

Câu 5:

Đơn vị đo dung tích vấn đề nhỏ nhất là gì?

A. Byte.

B. Digit.

C. Kilobyte.

D. Bit.

Câu 6:

Minh với một trong những tài liệu với tổng dung tích 621 000 KB. Minh hoàn toàn có thể ghi được toàn bộ tài liệu này vào trong 1 đĩa CD-Rom với dung tích 700 MB? Tại sao?

Câu 7:

Bao nhiêu ‘bit’ tạo nên trở nên một ‘byte’?

A. 8.

Xem thêm: Những hình vẽ đen trắng cute đáng yêu mà bạn không thể bỏ qua

B. 9.

C. 32.

D. 36.

Câu 8:

Điền số tương thích nhập khu vực chấm.

a) 1 byte = ……………. bit

b) 1MB = …………………KB

c) 1 GB = ……………...KB

d) 1 TB = …………………MB

e) 1 000 000 MB ~ ………. GB

f) 300 000 byte ~ …………KB

Câu 9:

Khả năng tàng trữ của một trang bị ghi nhớ được gọi là gì?

A. Dung lượng ghi nhớ.

B. Khối lượng ghi nhớ.

C. Thể tích ghi nhớ.

D. Năng lực ghi nhớ.

Câu 10:

Bao nhiêu ‘byte’ tạo nên trở nên một ‘kilobyte’?

A. 8.

B. 64.

C. 1 024.

D. 2 048.

Câu 11:

Một thẻ ghi nhớ 2 GB chứa chấp được khoảng tầm từng nào bạn dạng nhạc? hiểu rằng từng bạn dạng nhạc với dung tích khoảng tầm 4 MB.

Câu 12:

Một gigabyte xấp xỉ bằng

A. một triệu byte.

B. một tỉ byte.

C. một ngàn tỉ byte.

D. một ngàn byte.

Câu 13:

Quan sát những trang bị sau: 

a) Hãy điền nhập khu vực chấm dung tích của từng trang bị.

Bài 3: tin tức nhập máy tính

b) Trong những trang bị   bên trên, trang bị này với dung tích nhỏ nhất, trang bị này với dung tích rộng lớn nhất?

Câu 14:

Hình 5 là tính chất của tệp IMG_0041.jpg tàng trữ nhập PC.

Bài 3: tin tức nhập máy tính

Tệp hình họa IMG_0041.jpg với dung tích bao nhiêu?

A. 846 byte. 

Xem thêm: Những hình nền xe độ đẹp mắt nhất

B. 846 kilobit.

C. 846 kilobyte. 

D. 0,846 megabyte.