Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng (Miễn phí)

Câu hỏi:

30/09/2019 1,328

Bạn đang xem: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng (Miễn phí)

A. sở hữu đặc thù sóng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Cách sóng lag quãng lối nhưng mà sóng truyền được nhập một chu kì hoặc là khoảng cách thân thiết 2 điểm sớm nhất nằm trong trộn bên trên một phương truyền sóng

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong thực nghiệm Y-âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng 0,6 μm khoảng cơ hội thân thiết nhì khe là 0,5 milimet, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là một trong những,5 m. Trên mùng, gọi M và N là nhì điểm ở nhì phía đối với vân sáng sủa trung tâm và cơ hội vân sáng sủa trung tâm theo thứ tự là 6,84 milimet và 4,64 milimet. Số vân sáng sủa trong vòng MN là

A. 6

B. 3

C. 8

D. 2

Câu 2:

Trong thực nghiệm Y-âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân thiết nhì khe là 1mm khoảng cách từ mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là 2 m. Chiếu nhập nhì khe khả năng chiếu sáng White sở hữu bước sóng kể từ 380 nm cho tới 760 nm. Trên mùng, M là địa điểm sát vân trung tâm nhất sở hữu chính 5 phản xạ cho tới vân sáng sủa. Khoảng cơ hội kể từ M cho tới vân trung tâm có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm nào là tại đây ?

A. 5,9mm

B. 6,7mm

C. 5,5mm

D. 6,3mm

Câu 3:

Trong thực nghiệm Y-âng về kí thác quẹt với khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng 0,6 μm Biết khoảng cách thân thiết nhì khe là 0,6 milimet, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là 2 m. Trên mùng, nhì điểm M và N ở không giống phía đối với vân sáng sủa trung tâm, cơ hội vân trung tâm theo thứ tự là 5,9 milimet và 9,7 milimet. Trong khoảng chừng thân thiết M và N sở hữu số vân sáng sủa là

A. 9

B. 7

C. 6

D. 8

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Câu 4:

Thí nghiệm kí thác quẹt Yang với khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ, khoảng cách thân thiết nhì khe a = 1mm. Ban đầu, bên trên M cơ hội vân trung tâm 5,25mm người tao để ý được vân sáng sủa bậc 5. Giữ thắt chặt và cố định mùng chứa chấp nhì khe, dịch chuyển kể từ từ mùng để ý đi ra xa thẳm và dọc từ đường thẳng liền mạch vuông góc với mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe một quãng 0,75m thì thấy bên trên M gửi trở thành vân tối phen loại nhì. Cách sóng λ có mức giá trị là

A. 0,64 μm

B. 0,70μm

C. 0,60 μm

D. 0,50 μm

Câu 5:

Trong thực nghiệm kí thác quẹt khả năng chiếu sáng của Yang, khoảng cách thân thiết nhì khe là 1mm, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là 2m. Chiếu sáng sủa nhì khe bởi vì khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ. Trên mùng để ý nhận được hình hình ảnh kí thác quẹt có tầm khoảng vân i=1,2mm. Giá trị của λ bằng

A. 0,75

B. 0,45

C.0,65

D. 0,6

Câu 6:

Trong thực nghiệm Y-âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng, bước sóng khả năng chiếu sáng đơn sắc sử dụng nhập thực nghiệm là λ, khoảng cách thân thiết nhì khe là a, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe cho tới mùng là D. Khoảng vân là

A. λa/D

B. λD/a

C. aD/λ

D. λ/aD

Câu 7:

Trong thực nghiệm Y-âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng. Ánh sáng sủa đơn sắc sử dụng nhập thực nghiệm sở hữu bước sóng 0,75 . Khoảng cơ hội thân thiết nhì khe là một trong những,5mm, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì khe cho tới mùng là 2m. Trên mùng khoảng cách thân thiết vân sáng sủa bậc 3 và vân sáng sủa bậc 7 (ở nhì mặt mày vân sáng sủa trung tâm) là

A. 10mm

B. 6mm

C. 4mm

D. 8mm

Xem thêm: Top 101 hình ảnh hoa sen trắng đẹp nhất