[LỜI GIẢI] Chuyển dịch cơ cấu trong ngành trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra theo hướng - Tự Học 365

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu nhập ngành trồng trọt ở Đồng bởi sông Hồng ra mắt bám theo hướng

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu nhập ngành trồng trọt ở Đồng bởi sông Hồng ra mắt bám theo hướng

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Chuyển dịch cơ cấu trong ngành trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra theo hướng - Tự Học 365


tăng tỉ trọng cây lâu năm, cây đồ ăn, cây ăn trái khoáy.

tăng tỉ trọng cây lâu năm, tách tỉ trọng cây đồ ăn.

giảm tỉ trọng cây lâu năm, cây đồ ăn, cây ăn trái khoáy.

giảm tỉ trọng cây lâu năm, tăng tỉ trọng cây lương bổng thực

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu nhập ngành trồng trọt ở Đồng bởi sông Hồng ra mắt theo phía tăng tỉ trọng cây lâu năm, cây đồ ăn, cây ăn trái khoáy và tách tỉ trọng cây thực phẩm (SGK/153, địa lí 12 cơ bản).

Chọn A

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

  Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

 • Ý này ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko đích thị về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở việt nam vẫn hình thành:

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( bám theo nghĩa hẹp) của việt nam, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân bám theo bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận ấn định đích thị nhất là :

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc nhập quá trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của tổ quốc nhập quá trình lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của việt nam biểu diễn ra

 • Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng tuy nhiên khô

  Xem thêm: Khái niệm, tính chất và công thức tính tỉ số lượng giác của góc nhọn

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng tuy nhiên ko ở trong vùng tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất sở hữu xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất sở hữu xu hướng