ĐIỆN PHÂN MUỐI Clorua KIM LOẠI KIỀM NÓNG CHẢY - ĐIỆN PHÂN MUỐI CLORUA KIM LOẠI KIỀM NÓNG CHẢY ĐIỆN - Studocu

ĐIỆN PHÂN MUỐI CLORUA KIM LOẠI KIỀM NÓNG

Bạn đang xem: ĐIỆN PHÂN MUỐI Clorua KIM LOẠI KIỀM NÓNG CHẢY - ĐIỆN PHÂN MUỐI CLORUA KIM LOẠI KIỀM NÓNG CHẢY ĐIỆN - Studocu

CHẢY

ĐIỆN PHÂN MUỐI CLORUA KIM LOẠI KIỀM

ĐIỆN PHÂN MUỐI CLORUA KIM LOẠI KIỀM NÓNG CHẢY THU ĐƯỢC 1,792 LÍT KHÍ ĐKTC

ANOT VÀ 6,24 GAM KIM LOẠI CATOT. CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA MUỐI ĐEM

ĐIỆN PHÂN

A. KCl

B. LiCl

C. NaCl

D. RbCl Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Gọi công thức phân tử của muối bột clorua kim loại kiềm là: MCl

Ta đem phương trình phản xạ tổng quát

2MCl → 2M + Cl2

nCl2= 1,792 : 22,4 = 0,08 (mol)

nM = 2.nCl2= 0,16 mol

=> MM = 6,24 : 0,16 = 39 (g/mol)

=> M là K => CÔng thức phân tử của muối bột clorua là: KCl

Đáp án A

CÂU HỎI VẬN DỤNG LIÊN QUAN

Câu 1. Điện phân rét chảy muối bột clorua của một kim loại kiềm chiếm được 0,896 lít khí

Xem thêm: Công thức làm sữa hạt bằng máy cực nhanh

(đktc) ở anot và 1,84 g sắt kẽm kim loại ở catot. Công thức hoá học tập của muối là

A. LiCl.

B. NaCl.

C. KCl.

D. RbCl.

Xem đáp án

Câu 2. Khi năng lượng điện phân muối bột clorua sắt kẽm kim loại rét chảy, người tớ chiếm được 0,896 lít khí

(đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối bột clorua vẫn điện phân là

A. NaCl.

B. CaCl2.

C. KCl.

D. MgCl2

Xem đáp án

Câu 3. Đốt cháy sắt kẽm kim loại R vào trong bình chứa chấp khí Cl2, chiếm được 32,5 gam muối bột. Thể tích

khí clo vẫn phản xạ là 6,72 lít (ở đkct). Kim loại R là

A. Fe.

B. Mg.

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

C. Cu.

D. Al.

Xem đáp án