Khoảng vân được định nghĩa là:

Khoảng vân được khái niệm là:

Khoảng vân được khái niệm là:

Bạn đang xem: Khoảng vân được định nghĩa là:

A. Khoảng cơ hội thân thiện nhì vân sáng sủa nằm trong bậc bên trên mùng hứng vân.

B. Khoảng cơ hội thân thiện nhì vân sáng sủa thường xuyên bên trên mùng hứng vân.

Xem thêm: Hình Nền OPPO ❤️ Tuyển Tập Ảnh Nền Điện Thoại OPPO - Gấu Đây - Takimart

C. Khoảng cơ hội thân thiện nhì vân tối thường xuyên bên trên mùng hứng vân.

Xem thêm: Tìm hiểu về nguyên hàm cos bình x và ứng dụng trong toán học

D. Cả B và C đều chính.

Đáp án D

Khoảng vân: Khoảng vân là khoảng cách thân thiện nhì vân sáng sủa (hoặc nhì vân tối) cạnh nhau bên trên mùng hứng vân.
Khoảng cơ hội thân thiện vân sáng sủa bậc k và bậc k + 1 là:
                        
--> Đáp án D      
Khoảng vân lÀ
Khoảng cơ hội thân thiện nhì vân sáng sủa thường xuyên bên trên mùng hứng vân.
HOẶC Khoảng cơ hội thân thiện nhì vân tối thường xuyên bên trên mùng hứng vân.
có trình bày nhập sgk
==> D

BÀI VIẾT NỔI BẬT


a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O_3}}}$ C2H4

Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên

Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên, GiaiToan xin giới thiệu tới các bạn tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm nguyên giúp học sinh bổ sung và nâng cao