linh hồn của quốc tế thứ hai là ai - Thông tin lấy ở đâu ? câu hỏi 5177661 - hoidap247.com

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: linh hồn của quốc tế thứ hai là ai - Thông tin lấy ở đâu ? câu hỏi 5177661 - hoidap247.com

TRẢ LỜI

avatar

Linh hồn của quốc tế tứ nhì là C.Mác

Thông tin tưởng được lấy ở SGK Sử 8 (bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC)

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

avatar

linh hồn của quốc tế thứ hai là ăng-ghen

thông tin tưởng lấy ở sgk lịch sử vẻ vang 8 trang 47

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí