Nhận xét nào sau đây là không đúng? Máy biến áp Làm biến đổi điện (Miễn phí)

Câu hỏi:

02/09/2021 1,770

Bạn đang xem: Nhận xét nào sau đây là không đúng? Máy biến áp Làm biến đổi điện (Miễn phí)

A. Làm biến hóa năng lượng điện áp xoay chiều. 

B. Hoạt động dựa vào hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ. 

C. cũng có thể thay cho thay đổi tần số dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Làm biến hóa độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.  

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp: 

Máy biến chuyển áp là vũ trang năng lượng điện kể từ loại tĩnh, thao tác làm việc theo đuổi nguyên vẹn lí chạm màn hình năng lượng điện kể từ, biến hóa năng lượng điện áp của dòng xoay chiều không thay đổi tần số. 

Cách giải: 

Máy biến chuyển áp ko thể thay cho thay đổi tần số dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều. 

⇒ Phát biểu ko đích là: Máy biến chuyển áp hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tần số dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

Chọn C. 

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông thừng với diện tích S S=0,02m2 bịa nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình từ B=3.10-5T sao cho tới véctơ pháp tuyến của mặt mũi phẳng lì khuông tạo ra với véc tơ chạm màn hình kể từ góc 600. Từ thông qua khuông có tính lớn bằng 

A. 3.107Wb

B. 33.107Wb

C. 3.105Wb

D. 6.107Wb.   

Câu 2:

Đặt thân thích nhì đầu đoạn mạch RLC tiếp nối nhau năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi và tần số 50Hz. Tại thời khắc t, năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu cuộn cảm đạt độ quý hiếm cực lớn và vì như thế 120V. Tính năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu đoạn mạch bên trên thời khắc t+1300s. tường rằng ZL=2ZC=2R.

A. 67V

B. 602V

C. 82V

D. 60V    

Xem thêm: Lý thuyết Tính chất ba đường phân giác của tam giác lớp 7 (hay, chi tiết).

Câu 3:

Phát biểu này sau đó là sai Lúc nói đến xấp xỉ tắt dần? 

A. Biên chừng xấp xỉ tách dần dần theo đuổi thời hạn. 

B. Lực yêu tinh sát càng lớn thì sự tắt dần dần càng nhanh chóng. 

C. Cơ năng của xấp xỉ tách dần dần theo đuổi thời hạn. 

D. Li chừng xấp xỉ biến chuyển thiên điều tiết theo đuổi thời hạn.  

Câu 4:

Con rung lắc xoắn ốc có tính cứng k=80N/m xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Khi cơ hội vị trí cân vì như thế 2cm, con cái rung lắc với thế năng là

A. 32.103J

B. 4.103J

C. 1,6J

D. 16.103J  

Câu 5:

Cho đoạn mạch bao gồm cuộn cảm thuần L và năng lượng điện trở R tiếp nối nhau. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u=100cos100πt+π4V thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch với biểu thức i=2cos(100πt)A. Giá trị của R và L là 

A. R=50Ω;L=12πH

B. R=502Ω;L=1πH

C. R=50Ω;L=3πH

D. R=502Ω;L=2πH  

Câu 6:

Quang phổ vạch của hóa học khí loãng với con số vạch và địa điểm những vạch 

A. Phụ nằm trong nhập thực chất của hóa học khí. 

B. Phụ nằm trong nhập cơ hội kích ứng. 

C. Phụ nằm trong nhập áp suất. 

D. Phụ nằm trong nhập sức nóng chừng.  

Xem thêm: Bảng Nguyên Hàm Và Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ Nhất Kèm Bài Tập