Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều

Câu hỏi:

11/05/2022 2,347

Đáp án chủ yếu xác

B. từ Tây lịch sự Đông.

C. kể từ bên trên xuống dưới.

D. kể từ bên dưới lên bên trên.

Áp dụng quy tắc bàn tay trái khoáy “đặt bàn tay trái khoáy xòe rộng lớn làm cho những đàng chạm màn hình kể từ xuyên qua loa lòng bàn tay, chiều kể từ cổ tay cho tới ngón đằm thắm trùng với chiều loại năng lượng điện, Lúc ê ngón loại choãi rời khỏi 90 phỏng chỉ chiều của lực kể từ thuộc tính lên loại điện”

Áp dụng cho tới bài bác này: đặt điều bàn tay trái khoáy ở ngang sao cho tới bàn tay đem chiều kể từ Bắc cho tới Nam, xoay bàn tay sao cho tới ngón loại Lúc choãi rời khỏi 90° thì chỉ xuống mặt mày khu đất, thời điểm này lòng bàn tay đang được thiên về phía Đông nên chạm màn hình kể từ sẽ sở hữu chiều kể từ Đông lịch sự Tây.

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống thừng đem chiều nhiều năm trăng tròn centimet, bao gồm 500 vòng thừng, cho tới độ mạnh loại năng lượng điện I = 5A chạy nhập ống thừng. Nếu bên cạnh đó tăng chiều nhiều năm ống thừng, số vòng thừng và độ mạnh loại năng lượng điện lên gấp đôi thì chạm màn hình kể từ phía bên trong ống thừng khi này còn có sự cân đối là bao nhiêu?

Câu 2:

Một thừng dẫn đem chiều nhiều năm l = 5m, được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu sự cân đối B = 3.10-2 T. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy nhập thừng dẫn có mức giá trị 6A. Hãy xác lập sự cân đối của lực kể từ thuộc tính lên thừng dẫn trong những tình huống sau đây: Dây dẫn đặt điều tuy vậy song với những đàng mức độ kể từ.

Câu 3:

Người tớ người sử dụng một thừng dẫn đem chiều nhiều năm 2m, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu B = 10-2 T, thừng dẫn được đặt điều vuông góc với những đàng mức độ, lực kể từ thuộc tính lên thừng dẫn là 1N, hãy xác lập độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập thừng dẫn.

Câu 4:

Cho một thừng dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn. Cường phỏng loại năng lượng điện nhập thừng là 5A, môi trường thiên nhiên ngoài là bầu không khí. Tìm quỹ tích trữ N biết chạm màn hình kể từ bên trên N là 10-5T.

Xem thêm: Top 200+ hình nền Rồng cho điện thoại và máy tính: Mang đến may mắn và tài lộc

Câu 5:

Giữa nhì vô cùng nam châm từ đem chạm màn hình kể từ B nằm ngang, B = 0,01T, người tớ đặt điều một thừng dẫn đem chiều dài l ở ngang vuông góc với B. Khối lượng của một đơn vị chức năng chiều nhiều năm là d = 0,01 kg/m. Tìm độ mạnh loại năng lượng điện I qua loa thừng nhằm thừng ở lửng lơ ko rơi. Cho g = 10 m/s2.

Câu 6:

Một thừng dẫn trực tiếp nhiều năm xuyên qua loa và vuông góc với mặt mày phẳng phiu hình vẽ bên trên điểm O. Cho loại năng lượng điện I = 6A đem chiều như hình vẽ. Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên điểm A đem tọa phỏng (x = 6 cm; hắn = 2 cm) sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

Câu 7:

Một thừng dẫn đem chiều nhiều năm l = 5m, được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu sự cân đối B = 3.10-2 T. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy nhập thừng dẫn có mức giá trị 6A. Hãy xác lập sự cân đối của lực kể từ thuộc tính lên thừng dẫn trong những tình huống sau đây: Dây dẫn phù hợp với những đàng mức độ từ 1 góc 45 phỏng.

Câu 8:

Một ống thừng đem chiều nhiều năm trăng tròn centimet, bao gồm 500 vòng thừng, cho tới độ mạnh loại năng lượng điện I = 5A chạy nhập ống thừng. Cần cần người sử dụng loại năng lượng điện đem độ mạnh từng nào nhằm chạm màn hình kể từ phía bên trong ống thừng giảm sút 1/2 đối với câu a.

Câu 9:

Cho nhì thừng dẫn trực tiếp tuy vậy song nhiều năm vô hạn đặt điều xa nhau chừng 8 centimet nhập bầu không khí. Dòng năng lượng điện chạy nhập nhì thừng là I1 = 10 A, I2 = trăng tròn A, nằm trong chiều nhau. Hãy xác lập chạm màn hình kể từ tổ hợp bên trên điểm M trong những tình huống sau đây: M cơ hội đều nhì thừng một quãng 5 cm

Câu 10:

Cho nhì thừng dẫn trực tiếp tuy vậy song nhiều năm vô hạn đặt điều xa nhau chừng 8 centimet nhập bầu không khí. Dòng năng lượng điện chạy nhập nhì thừng là I1 = 10 A, I2 = 20 A, nằm trong chiều nhau. Hãy xác lập chạm màn hình kể từ tổ hợp bên trên điểm M trong những tình huống sau đây: M cơ hội I1 một quãng 2 centimet, cơ hội I2 đoạn 10 centimet.

Câu 11:

Treo đoạn thừng dẫn MN đem chiều nhiều năm l = 25 centimet, lượng của một đơn vị chức năng chiều nhiều năm là 0,04 kg/m vày nhì thừng miếng, nhẹ nhàng sao cho tới thừng dẫn ở ngang. lõi chạm màn hình kể từ đem chiều như hình vẽ, có tính rộng lớn B = 0,04 T. Cho g= 10 m/s2 .Cho I = 16A đem chiều kể từ M cho tới N. Tính trương lực từng dây?

Câu 12:

Treo đoạn thừng dẫn MN đem chiều nhiều năm l = 25 centimet, lượng của một đơn vị chức năng chiều nhiều năm là 0,04 kg/m vày nhì thừng miếng, nhẹ nhàng sao cho tới thừng dẫn ở ngang. lõi chạm màn hình kể từ đem chiều như hình vẽ, có tính rộng lớn B = 0,04 T. Cho g = 10 m/s2Xác lăm le chiều và sự cân đối của I nhằm trương lực thừng vày 0.

Câu 13:

Một thừng dẫn đem chiều nhiều năm l = 5m, được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu sự cân đối B = 3.10-2 T. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy nhập thừng dẫn có mức giá trị 6A. Hãy xác lập sự cân đối của lực kể từ thuộc tính lên thừng dẫn trong những tình huống sau đây: Dây dẫn đặt điều vuông góc với những đàng mức độ kể từ.

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Câu 14:

Một thừng dẫn đem loại năng lượng điện được sắp xếp bám theo phương ở ngang, đem chiều kể từ Nam cho tới Bắc. Nếu chạm màn hình kể từ B có chiều kể từ bên trên xuống bên dưới thì lực kể từ F tác dụng lên thừng dẫn đem chiều

Câu 15:

Một sợi thừng vô cùng nhiều năm stress, ở khoảng tầm đằm thắm được uốn nắn trở thành vòng tròn trĩnh như hình vẽ. Bán kính vòng nhập R = 6cm, độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa thừng dẫn I = 3,75A. Cảm ứng kể từ bên trên tâm của vòng tròn trĩnh gần nhất với độ quý hiếm này tại đây ?