Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/07/2020 1,337

Bạn đang xem: Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị (Miễn phí)

C. Một triệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Ở người thông thường, từng trái khoáy thận chứa chấp khoảng chừng một triệu đơn vị chức năng chức năng

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cầu thận được tạo ra trở thành bởi?

A. Hệ thống những động mạch máu thận xếp đan xen nhau.

B. Một chuỗi những tĩnh mạch máu thận xếp tiếp nối nhau nhau.

C. Một búi mao quản dày quánh.

D. Một búi mạch bạch huyết với độ dài rộng bé

Câu 2:

Chọn số liệu phù hợp điền nhập điểm chấm nhằm hoàn thành xong câu sau : Tại người, thận thải khoảng chừng … những thành phầm bài trừ hoà tan nhập huyết (trừ khí cacbônic)

A. 80%

B. 70%

C. 90% 

D. 60%

Câu 3:

Ý nghĩa của việc bài trừ là gì ?

A. Làm cho những hóa học cặn buồn bực, chất độc hại ko kịp tổn hại mang lại cơ thể

B. Đảm bảo sự ổn định lăm le những bộ phận của môi trường thiên nhiên trong

C. Giúp cho việc trao thay đổi hóa học của khung hình ra mắt bình thường

D. Cả A, B và C

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Câu 4:

Cơ quan tiền lưu giữ tầm quan trọng cần thiết nhất nhập hệ bài trừ thủy dịch là?

A. Bóng tè.

B. Thận.

C. Ống dẫn thủy dịch.

D. Ống đái

Câu 5:

Cấu tạo ra của thận gồm?

A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận.

B. Phần vỏ, phần tủy với những đơn vị chức năng tính năng nằm trong ống canh ty, bể thận.

C. Phần vỏ, phần tủy, ống dẫn thủy dịch.

D. Phần vỏ, phần tủy, bóng đái

Câu 6:

Bộ phận này với tầm quan trọng dẫn thủy dịch kể từ bể thận xuống bóng tè ?

A. Ống dẫn nước tiểu

B. Ống thận

C. Ống đái

D. Ống góp

Câu 7:

Cơ quan tiền này sau đây ko nhập cuộc nhập hoạt động và sinh hoạt bài trừ ?

A. Ruột già

B. Phổi

C. Thận

D. Da

Xem thêm: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải từ A – Z