Trong không gian $Oxyz$, điểm $M$ thuộc trục $Oy$ và cách đều hai mặt phẳng: $\left( P \right):x + y - z + 1 = 0$ và $\l?

Trong không khí $Oxyz$, điểm $M$ nằm trong trục $Oy$ và cơ hội đều nhì mặt mũi phẳng: $\left( Phường \right):x + nó - z + 1 = 0$ và $\l?

Bạn đang xem: Trong không gian $Oxyz$, điểm $M$ thuộc trục $Oy$ và cách đều hai mặt phẳng: $\left( P \right):x + y - z + 1 = 0$ và $\l?

Trong không khí \(Oxyz\), điểm \(M\) nằm trong trục \(Oy\) và cơ hội đều nhì mặt mũi phẳng: \(\left( Phường \right):x + nó - z + 1 = 0\) và \(\left( Q \right):x - nó + z - 5 = 0\) sở hữu tọa phỏng là

A. \(M\left( {0; - 3;0} \right)\).

B. \(M\left( {0;3;0} \right)\).

C. \(M\left( {0; - 2;0} \right)\).

D. \(M\left( {0;1;0} \right)\).

Đáp án A

6.png

3000 Bài tập luyện nâng lên - Luyện ganh đua Đại Học môn Toán 250.000đ 149.000đ
Combo ĐGNL TP.HCM: Phần Toán học tập - Tư duy logic - Phân tích số liệu & 300 bài xích hiểu hiểu Lý Hoá Sinh 400.000đ 278.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
300 bài xích hiểu hiểu Lý Hoá Sinh luyện ganh đua ĐGNL ĐHQG TP.TP HCM 200.000đ 149.000đ
Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng tuột tay Toán 277.000đ 123.000đ

Xem thêm: Hình chóp đều là gì? Hình chóp đều tam giác, hình chóp đều tứ giác

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa)

600.000đ 427.000đ

Luyện ganh đua ĐGNL TP.TP HCM Phần Toán học tập - Tư duy logic - Phân tích số liệu 200.000đ 149.000đ

BÀI VIẾT NỔI BẬT