Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp sản xuất hàng

hint-header

Cập nhật ngày: 22-09-2022

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp sản xuất hàng


Chia sẻ bởi: Huy minh


Phát biểu này tại đây không đích thị với ngành công nghiệp phát triển sản phẩm chi phí dùng?

D

Quy trình phát triển phức tạp.

Chủ đề liên quan

Sản phẩm của ngành này sau đó là nguyên vật liệu đa phần của ngành công nghiệp thực phẩm?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (Đơn vị: tỉ kwh)

Năm
2010
2015
2016
Sản lượng điện
17,5
23,9
25,1

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, sản lượng năng lượng điện của In-đô-nê-xi-a năm năm nhâm thìn đối với năm 2010 tăng

Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG THAN, ĐIỆN CỦA ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2010 - 2017
(Đơn vị; %)

Năm
2010
2017
Than
100
154
Điện
100
127

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Căn cứ bảng số liệu, đánh giá này tại đây đích thị về vận tốc phát triển sản lượng than thở, năng lượng điện của bấm Độ năm 2010 và năm 2017?

A

Điện tăng nhanh chóng rộng lớn than thở.

B

Than và năng lượng điện đều ko tăng.

C

Than tăng nhanh chóng rộng lớn năng lượng điện.

D

Điện tăng nhanh chóng, than thở ko tăng

Ngành này tại đây cung ứng nguyên vật liệu mang lại ngành công nghiệp chế phát triển thành thực phẩm?

Than là nhiên liệu của ngành này sau đây?

Ngành công nghiệp phân bổ càng ngày càng hợp lý và phải chăng rộng lớn nhờ yếu tố này sau đây?

A

Tiến cỗ khoa học tập kỹ năng.

B

Trình chừng người làm việc.

C

Sự cải cách và phát triển của khu đô thị.

Nhân tố này sau đó là hạ tầng nhằm xây cất cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp nhiều dạng?

C

Khoáng sản và thị ngôi trường.

D

Vị trí địa lí và loại vật.

Sự phân bổ của ngành công nghiệp chế phát triển thành tùy theo yếu tố này sau đây?

A

Khoáng sản và làm việc.

B

Lao động và thị ngôi trường.

C

Nguồn nước và loại vật.

D

Nguồn làm việc và địa điểm.

Nhân tố này tác động đưa ra quyết định tới sự cải cách và phát triển và phân bổ công nghiệp?

Phát biểu này tại đây không đích thị với Điểm lưu ý của trung tâm công nghiệp?

C

Gắn với những khu đô thị rộng lớn.

Khu công nghiệp triệu tập với Điểm lưu ý này sau đây?

Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp này tại đây với quy tế bào nhỏ nhất?

Phát biểu này tại đây không nên là Điểm lưu ý của vùng công nghiệp?

A

Không với côn trùng contact Một trong những ngành.

C

Có ngành trình độ chuyên môn hóa.

D

Có nhiều điểm công nghiệp.

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN năm nhâm thìn – 2019

Năm
2016
2017
2018
2019
Sản lượng dầu thô
17
15
14
13

(Đơn vị: triệu tấn)
(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Căn cứ bảng số liệu, đánh giá này tại đây đích thị về sản lượng dầu thô khai quật của nước Việt Nam tiến độ năm nhâm thìn – 2019?

Cho biểu loại
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA BRU-NÂY NĂM 2010 VÀ 2018
(Đơn vị: %)

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Căn cứ biểu loại, đánh giá này tại đây đích thị về việc thay cho thay đổi tỉ trọng GDP phân theo đòi ngành kinh tế tài chính của
Bru-nây năm 2010 và năm 2018?

A

Nông - lâm - thủy sản hạn chế, công ty tăng.

B

Công nghiệp - xây cất hạn chế, công ty hạn chế.

C

Công nghiệp - xây cất tăng, công ty tăng.

D

Nông - lâm - thủy sản tăng, công ty tăng.

Vai trò chủ yếu của ngành phát triển công nghiệp được thể hiện nay

A

cung cung cấp đa số tư liệu phát triển.

B

thúc đẩy phát triển kinh tế tài chính.

C

sản xuất đi ra nhiều thành phầm mới mẻ.

D

khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

Nhân tố đương nhiên cần thiết nhất tác động cho tới sự cải cách và phát triển và phân bổ ngành công nghiệp là

Phát biểu này tại đây không đúng với Điểm lưu ý của công nghiệp?

A

Sản xuất công nghiệp bao hàm nhì tiến độ.

B

Sản xuất công nghiệp với tính triệu tập cao chừng.

C

Sản xuất công nghiệp tùy theo ĐK đương nhiên.

D

Sản xuất công nghiệp được cắt cử cẩn thận và với sự kết hợp thân ái nhiều ngành.

Tính hóa học triệu tập cao chừng nhập công nghiệp được thể hiện nay rõ rệt ở việc

A

làm đi ra tư liệu phát triển và thành phầm chi tiêu và sử dụng.

B

phân phối thành phầm công nghiệp bên trên thị ngôi trường.

C

tập trung tư liệu phát triển, nhân lực và thành phầm.

Xem thêm: Lý thuyết hình vuông | SGK Toán lớp 8

D

tập trung nhiều điểm công nghiệp và xí nghiệp sản xuất công nghiệp.

Tính hóa học nhì tiến độ của ngành phát triển công nghiệp là vì