Cho biết tên đối tượng nghiên cứu di truyền chủ yếu của Menđen? (Miễn phí)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Bạn đang xem: Cho biết tên đối tượng nghiên cứu di truyền chủ yếu của Menđen? (Miễn phí)

- Đối tượng nghiên cứu và phân tích DT đa số của Menđen: Cây đậu Hà Lan.

- Phương pháp nghiên cứu và phân tích DT của Menđen: Phương pháp phân tách những mới lai.

- Nội dung cơ bạn dạng của cách thức phân tách mới lai:

+ Lai những cặp phụ huynh không giống nhau về 1 hoặc một số ít cặp tính trạng thuần chủng, tương phản; theo dõi dõi riêng biệt rẽ..

+ Dùng toán tổng hợp phân tách tài liệu, rút đi ra quy luật DT.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở người, cỗ NST lưỡng bội 2n = 46.

Trình bày cách thức tạo hình ăn ý tử ở người dân có cỗ NST bởi vì 47?

Câu 2:

Cho một quãng phân tử ADN sở hữu trình tự động bố trí những nuclêôtit bên trên mạch đơn 1 như sau:

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

…TAXAGGXXAXXXGGAXXA...

Hãy xác lập trình tự động nuclêôtit bên trên mạch đơn còn sót lại của đoạn phân tử ADN đó?

Câu 3:

Trình bày Đặc điểm kết cấu chất hóa học của phân tử ADN.

Câu 4:

Ở người, cỗ NST lưỡng bội 2n = 46.

Hãy xác lập con số NST sở hữu trong những tế bào sinh chăm sóc ở người bị bệnh giắt hội triệu chứng Đao?

Câu 5:

Ở đậu Hà Lan, ren A quy toan tính trạng hoa red color trội trọn vẹn đối với ren a quy toan tính trạng hoa white color. Thế hệ xuất vạc (P) bao gồm những cây hoa red color dị ăn ý tử lấy lai với cây hoa white color, chiếm được mới F1. Viết sơ vật dụng luật lệ lai kể từ P.. cho tới F1?

Câu 6:

Ruồi giấm sở hữu cỗ NST lưỡng bội 2n = 8. Một tế bào xôma của loại này triển khai vẹn toàn phân liên tục 3 lượt, muốn tạo đi ra những tế bào con cái. Hãy xác định:

Xem thêm: Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đơn giản - kiến thức Toán 10

Số cặp NST sở hữu trong những tế bào con cái bởi vì bao nhiêu?