Công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu

Mặt hòng, khối hòng là những khái niệm cực kỳ thân quen thuộc nhập hình học trung học. Tuy nhiên, ko phải ai cũng nhớ chính xác được công thực tính không gian mặt hòng, thể thích khối hòng. Thông qua chuyện bài viết phía trên, Hoàng Hà Mobile sẽ cung cấp công thức thể tích hình hòng để người mua có thể tham ô khảo và áp dụng nhập các bài toán hình học. 

Định nghĩa mặt hòng là gì? Khối hòng là gì? Hình hòng là gì? 

Trước Khi tìm hiểu ngầm công thức tính thể tích hình hòng là gì thì người mua phải nắm rõ được các khái niệm và định nghĩa về mặt hòng, khối hòng và hình hòng. Trong không khí hình học thân phụ chiều, Khi một nửa hình tròn có tâm O, bán kính R xoay một vòng xung đường kính có độ dài AB được cố định thì rời khỏi được một hình hòng. Trong đó bao gồm: 

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu

 • Phẩn nửa đường tròn Khi xoay là phần một mặt hòng. 
 • Tâm O chính là tâm của hình hòng với bán kính là R của mặt hòng hoặc hình hòng đó. 

the-tich-hinh-cau-1

Khái niệm mặt hòng là không khí tập những điểm cách đều tâm O hình câu với một khoảnh cách bán kính R ko đổi. Trong trường hợp này nghĩa là R = OA. Hình hòng có tính chất là hình có một trục đối xứng là đường thẳng bất kỳ có thể kí thác nhau Khi trải qua tâm của hình hòng. Lúc này, người mua chỉ là xoay quả hòng xung xung quanh phần trục này ở bất kỳ góc độ nào cũng thấy được chính quả hòng này là chính nó.

Bên cạnh đó, phần mặt phẳng phản xạ được định nghĩa là mặt phẳng được cắt hình về được đề cập trải qua tâm của hình và phân tách quả hòng thành nhì nửa bằng nhau. 

Công thức xác định không gian mặt hòng và thể tích hình hòng là gì? 

Dưới phía trên là công thức tính không gian của mặt hòng và thể tích của hình cầu mà người mua nên biết: 

Công thức xác định không gian của mặt cầu

Theo định nghĩa nhập hình học, không gian của mặt hòng sẽ được xác định bằng 4 lần không gian của hình tròn lớn hoặc tích 4 lần của hằng số Pi cùng với bán kính R được bình phương của khối hòng. Công thức tổng quát đó là: S= 4π. r^2=π.d2.  Các yếu tố nhập đó bao gồm: 

 • S được định nghĩa là không gian của mặt hòng. 
 • r được định nghĩa là bán kính của mặt hòng hoặc của hình hòng. 
 • d được định nghĩa là đường kính của mặt hòng hoặc của hình hòng. 
 • π được định nghĩa là hằng số, có giá trị xấp xỉ 3.14. 

the-tich-hinh-cau-2

Công thức xác định không gian xung xung quanh của hình cầu 

Để có thể xác định được không gian xung xung quanh của hình hòng, người mua có thể áp dụng công thức: Sxq= 4πr^2. Các yếu tố nhập công thức bao gồm: 

 • Sxq được định nghĩa là phần không gian xung xung quanh của hình hòng. 
 • π được định nghĩa là hằng số, có giá trị xấp xỉ 3.14. 
 • r được định nghĩa là bán kính của hình hòng. 

the-tich-hinh-cau-3

Khi sử dụng công thức, này người mua chỉ là nhân bán kính R hình hòng với 2, rồi được kết quả nhân với số π để có thể tính được không gian S xung xung quanh của hình hòng. 

Công thức xác định thể tích hình cầu 

Về khái niệm hình học, thể tích của hình cầu hoặc còn gọi là khối hòng được xác định bằng bốn phần thân phụ của số Pi nhân với bán kính lập phương của hình hòng. Do đó, để có thể tính được thể tích của khối hòng thì người mua chỉ là phải tìm được bán kính của hình hòng hoặc đường kính hình hòng rồi áp dụng vào công thức V= 4/3 x π x r^3. Các yếu tố nhập công thức bao gồm: 

 • V được định nghĩa là thể tích của hình hòng có đơn vị m3. 
 • π được định nghĩa là hằng số, có giá trị xấp xỉ 3.14. 
 • r được định nghĩa là bán kính của hình hòng. 
 • d được định nghĩa là bán kính của mặt hòng hoặc hình hòng. 

the-tich-hinh-cau-4

Hướng dẫn chi tiết quá trình tính thể tích hình cầu 

Để tính được thể tích thì người mua cần thực hiện quá trình cụ thể dưới đây: 

Bước 1: Đầu tiên, viết ra sức thức xác định thể tích của hình hòng rời khỏi giấy đó là: V = ⁴⁄₃π.r³. 

the-tich-hinh-cau-5

Bước 2: Sau đó, người mua cần hiểu ngầm thật kỹ đề bài để tìm bán kính của hình hòng. Nếu đề đã cung cấp vấn đề bán kính sẵn thì chỉ là ghi rời khỏi giấy. Tuy nhiên, nếu đề mang đến vấn đề về đường kính của hình tròn thì người mua có thể sử dụng công thức thể tích V = 1⁄6π.d³ để tính. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp đường kính phân tách song để rời khỏi được kết quả bán kính rồi tiến hành áp dụng công thức ở bước 1. 

the-tich-hinh-cau-6

Trong trường hợp khó rộng lớn Khi đề bài chỉ mang đến người mua vấn đề về không gian của mặt hòng S thì người mua hoàn toàn có thể tìm bán kính hình tròn bằng cách tiến hành lấy không gian của mặt hòng phân tách mang đến 4pi. Sau đó, người mua sẽ tính căn bậc nhì của kết quả vừa tính là rời khỏi được. 

Bước 3: Tiếp theo dõi, người mua chỉ là tiến hành tính lũy thừa của bán kính r bằng việc sử dụng bán kính của hình tròn nhân thân phụ lần chính nó hoặc thổi lên số mũ bằng thân phụ. 

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

the-tich-hinh-cau-7

Bước 4: Bạn sẽ thay cho thế giá trị của bán kính lũy thừa căn bậc thân phụ vào công thức thể tích hình hòng để phương trình trở nên gọn rộng lớn. 

the-tich-hinh-cau-8

Bước 5: Tiến hành để hằng số pi vào nhập phép tinh anh và nhân giá trị xấp xỉ 3.14 với 4/3 hoặc để vẹn toàn ký hiệu π nhập bài theo dõi dạng đó là V= 4/3π là đã hoàn thành. 

the-tich-hinh-cau-9

Vì sao không gian của mặt hòng bằng 4 lần không gian của hình tròn lớn? 

Ngoài công thức tính thể tích hình hòng, một số người còn thắc mắc vì sao không gian của mặt hòng được tính bằng 4 không gian của hình tròn lớn. Theo lý thuyết, không gian của mặt hòng là tổng của không gian những hình tròn được tạo thành bề mặt của hình hòng. Do đó, nếu người mua nắm được công thức xác định không gian của hình tròn thì người mua sẽ tính toán được phần không gian của mặt hòng. 

Công thức xác định không gian của hình tròn đó là S= π. r^2, trong đó S được gọi là không gian hình tròn, r được gọi là bán kính hình tròn. Khi xác định không gian của mặt hòng, tớ sẽ tính toàn bộ tổng của không gian các hình trọn được tạo thành từ bề mặt của hình hòng. Mỗi hình tròn có bên trên bề mặt hình hòng sẽ có cùng bán kính nên có thể gọi bán kính của hình tròn ký hiệu R. Phần không gian của hình tròn bên trên một bề mặt hình hòng được ký hiệu là S1= π. r^2.

the-tich-hinh-cau-10

Diện tích của phần mặt hòng có cấu tạo từ 4 hình tròn sẽ tạo rời khỏi một mặt phẳng. Bởi tất cả các hình tròn này đều có cùng một bán kính nên tổng không gian của 4 hình tròn này sẽ bằng S1+S2+S3+S4= 4πR^2. 

Chính vì vậy, có thể nói rằng không gian của mặt hòng sẽ bằng 4 lần của không gian của hình tròn lớn được xác định với công thức S = 4πR^2. Với công thức này đã có thể chứng minh được rõ ràng nhập việc áp dụng định lý tính không gian của mặt hòng. 

Vì sao không gian của mặt hòng bằng 4 lần hằng số π nhân bình phương bán kính R? 

Ngoài công thức thể tích hình hòng được nêu bên trên thì một số người thắc mắc quá trình tính không gian của mặt hòng với công thức: S= 4π. r^2. 

 • Đầu tiên, cần xác định được bán kính của hình hòng trải qua đường kính của hình hòng hoặc bán kính được đo trực tiếp. 
 • Tiếp theo dõi bán kính R bình mùi hương bằng cách nhân bán kính nhân 2. Lưu ý, phần không gian của mặt hòng là tổng tất cả không gian các hình tròn lớn với cùng độ dài bán kính R. 
 • Sử dụng công thức xác định không gian của mặt hòng đó là S= 4π. r^2. 
 • Cuối cùng sử dụng công thức bên trên tích nhân với số 4 và hằng số Pi cùng bình phương độ dài bán kính R để có thể tính được không gian của mặt hòng. 

the-tich-hinh-cau-11

Mối quan tiền hệ giữa bán kính R và thể tích hình cầu

Thể tích hình cầu là lượng vật hóa học nhưng mà khối cầu cướp lưu giữ. Nó tùy theo nửa đường kính của khối cầu. Bán kính là khoảng cách kể từ tâm khối cầu cho tới một điểm ngẫu nhiên bên trên mặt phẳng của khối cầu. Công thức tính thể tích khối cầu là: V= 4/3 x π x r^3, có các yếu tố bao gồm: 

 • V được định nghĩa là thể tích của khối cầu
 • r được định nghĩa là nửa đường kính của khối cầu
 • π được định nghĩa là hằng số Pi với độ quý hiếm xấp xỉ là 3.14

Như vậy, nếu như nửa đường kính của khối cầu tăng gấp rất nhiều lần thì thể tích khối cầu tiếp tục tăng cấp tám phiên. Ví dụ, nếu như nửa đường kính của khối cầu là 1 trong centimet thì thể tích của khối cầu này là 4/3π cm³. Nếu nửa đường kính của khối cầu tăng thêm 2 centimet thì thể tích của khối cầu tiếp tục tăng thêm trở thành 64/3π cm³.

the-tich-hinh-cau-12

Có thể lý giải quan hệ này như sau: Khối cầu là 1 trong những hình thể thân phụ chiều, với nửa đường kính là 2 lần bán kính của chính nó. Bán kính càng rộng lớn thì khối cầu càng rộng lớn, thể tích của khối cầu cũng càng rộng lớn. Do cơ, thể tích của hình cầu tỉ lệ thành phần với 1 khối của nửa đường kính lập phương.

Công thức xác lập thể tích của hình cầu với phần mềm rộng thoải mái trong không ít nghành nghề dịch vụ, bao gồm:

Xem thêm: Công thức tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác...

 • Về lĩnh vực toán học: Công thức này được dùng trong những việc về hình học tập không khí, ví dụ như tính thể tích của những vật thể với hình cầu, như ngược bóng, ngược khu đất,…
 • Kiến trúc: Công thức này được dùng nhập kiến thiết và kiến thiết những công trình xây dựng với hình cầu, ví dụ như hồ nước nước, bể chứa chấp, vòi vĩnh phun nước,…
 • Công nghệ xây dựng: Công thức này được dùng nhập đo lường và tính toán lượng vật tư quan trọng nhằm kiến thiết những công trình xây dựng với hình cầu như cầu, căn hầm,…
 • Vật lý: Công thức này được dùng nhập đo lường và tính toán lượng của những vật thể với hình cầu như chất khí, chất lỏng,… 
 • Cơ học: Thể tích của hình hòng được dùng nhập đo lường và tính toán lực tính năng lên những vật thể hình hòng có các tác động cơ học như quả bóng nảy lên khỏi mặt đất,..

the-tich-hinh-cau-13

Tổng kết

Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên các bạn vẫn hiểu rằng công thức xác lập diện tích S mặt mũi cầu và thể tích hình cầu được thiết lập thế nào. Dường như, các bạn cũng hiểu rằng cơ hội xác lập thể tích cuark ăn năn cầu từng bước cụ thể và quan hệ của chính nó với những nhân tố không giống với nhập hình cầu. Hy vọng Hoàng Hà Mobile vẫn cung ứng những kỹ năng và kiến thức cần thiết và có ích về toán học tập nhằm độc giả rất có thể làm rõ và theo dõi dõi.

Xem thêm:

 • Khối D07 bao gồm môn ganh đua nào là, ngành ganh đua nào?
 • Công thức tính thể tích hình cầu và diện tích S hình cầu

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tổng hợp nguyên hàm sin bình và các bước giải đơn giản

Chủ đề: nguyên hàm sin bình Nguyên hàm sin bình là một trong những dạng nguyên hàm lượng giác thường gặp. Với kiến thức và kỹ năng tính toán chính xác, bạn có thể dễ dàng tìm được nguyên hàm của hàm số này. Việc nắm vững dạng nguyên hàm này sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán liên quan đến tính diện tích, khối lượng, và tốc độ trong các bài toán vật lý, toán cao cấp. Với nguyên hàm sin bình, bạn sẽ trang bị thêm kiến thức cần thiết để hoàn thành xuất sắc các bài toán thực tế.

Công thức tính thể tích khối tứ diện

Công thức tính thể tích khối tứ diện là một phần quan trọng của hình học không gian. Khối tứ diện là một loại đa diện mà có bốn mặt phẳng, bốn góc và bốn cạnh. Công thức này rất hữu ích trong nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực toán học và cơ học. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về cách tính toán thể tích của khối tứ diện.

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra hiện tượng quang điện Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu