Sơ đồ khối phần phát thông tin gồm mấy khối chính A 1 B 2 C 3 D 4

Câu hỏi:

28/03/2022 5,461

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Sơ đồ khối phần phát thông tin gồm mấy khối chính A 1 B 2 C 3 D 4

Giải thích: Sơ đồ vật khối phần phân phát vấn đề đem những khối: mối cung cấp vấn đề, xử lí tin tưởng, pha chế và mã hóa, lối truyền.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ vật khối phần thu vấn đề bao gồm bao nhiêu khối chính?

Câu 2:

Khối loại phụ thân của phần thu vấn đề là:

Câu 3:

Khối sau cùng của phần phân phát vấn đề là gì?

Câu 4:

Khối loại nhị của phần phân phát vấn đề là gì?

Câu 5:

Hệ thống viễn thông được chia thành bao nhiêu phần chính?

Xem thêm: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) - Toán 9

Câu 6:

Khối thứ nhất của phần phân phát vấn đề là gì?

Câu 7:

Khối loại phụ thân của phần phân phát vấn đề là gì?

Câu 8:

Khái niệm khối hệ thống viễn thông:

Câu 9:

Khối loại nhị của phần thu vấn đề là:

Câu 10:

Khái niệm khối hệ thống thông tin:

Câu 11:

Khối loại tư của phần thu vấn đề là:

Xem thêm: Top hình nền Naruto 4k đẹp cho máy tính, laptop, điện thoại

Câu 12:

Có bao nhiêu môi trường thiên nhiên truyền dẫn thông tin?

Câu 13:

Hệ thống vấn đề được chia thành bao nhiêu phần chính?

Câu 14:

Khối thứ nhất của phần thu vấn đề là: