What is the main idea of the passage?

Câu hỏi: Read the following passage and mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the questions 39 vĩ đại 43
The cost and benefits of global warming will vary greatly from area vĩ đại area. For moderate climate change, the balance can be difficult vĩ đại assess. But the larger the change in climate, the more negative the consequences will become. Global warming will probably make life harder, not easier, for most people. This is mainly because we have already built enormous infrastructure based on the climate we now have.
People in some temperate zones may benefit from milder winters, more abundant rainfall, and expanding crop production zones. But people in other areas will suffer from increased heat waves, coastal erosion, rising sea level, more erratic rainfall, and droughts.
The crops, natural vegetation, and domesticated and wild animals (including seafood) that sustain people in a given area may be unable vĩ đại adapt vĩ đại local or regional changes in climate. The ranges of diseases and insect pests that are limited by temperature may expand, if other environmental conditions are also favorable.
In its summary report on the impacts of climate change, the Intergovernmental Panel on Climate Change stated, “Taken as a whole, the range of published evidence indicates that the net damage costs of climate change are likely vĩ đại be significant and vĩ đại increase over time.”
What is the main idea of the passage?
A. Reasons why low-lying areas are flooded.
B. Reasons why global warming is a problem
C. Solutions vĩ đại global warming.
D. Environment pollution is real

Kiến thức: Đọc – ý chủ yếu
Giải thích: Ý chủ yếu của đoạn văn là gì?
A. lý do những vùng trũng thấp bị ngập úng.
B. Lý bởi tại vì sao sự giá lên toàn thị trường quốc tế là 1 yếu tố
C. Giải pháp cho việc giá lên toàn thị trường quốc tế.
D. Ô nhiễm môi trường thiên nhiên là sở hữu thiệt
Thông tin: The cost and benefits of global warming will vary greatly from area vĩ đại area. For moderate climate change, the balance can be difficult vĩ đại assess. But the larger the change in climate, the more negative the consequences will become. Global warming will probably make life harder, not easier, for most people.
Tạm dịch: Ngân sách và quyền lợi của việc giá lên toàn thị trường quốc tế tiếp tục đặc biệt không giống nhau trong những điểm. Đối với đổi khác nhiệt độ vừa vặn nên, sự thăng bằng hoàn toàn có thể khó khăn review. Nhưng sự thay cho thay đổi nhiệt độ càng rộng lớn thì kết quả tiếp tục càng trở thành xấu đi. Sự giá lên toàn thị trường quốc tế hoàn toàn có thể tiếp tục khiến cho cuộc sống đời thường trở thành trở ngại rộng lớn chứ không hề dễ dàng và đơn giản rộng lớn so với đa số quý khách.

Bạn đang xem: What is the main idea of the passage?

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

Đáp án B.

Câu chất vấn này còn có nhập đề thi

  • 50 câu hỏi
  • 60 phút
  • 31 lượt thi

Các chủ thể tương tự