These days it is impossible to open a newspaper without reading about the (17)¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .……………. we are doing to the environment. The earth is being (18) .……

Câu chất vấn :

These days it is impossible lớn open a newspaper without reading about the (17)¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .……………. we are doing lớn the environment. The earth is being (18) .……………. and the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our (19) .……………. rivers and sea overnight. Nor can we stop the (20) .……………. of plans and animals. But we can step adding lớn the problem while scientists (21) .……………. the answer. It may not be easy lớn change your lifestyle completely but some steps are easy lớn take: (22) .……………. the amount of driving you vì thế, or use as little plastic as possible. It is also easy lớn save energy, which also reduces household bills. We must all (23) .……………. a person decision lớn work for the future of our planet (24) .……………. we want lớn ensure a better world for our grandchildren. 17. A. death B. damage C. destruction D. ruin 18. A. threatened B. died C. loved D. occupied 19. A. poisoned B. polluted C. poisonous D. polluting 20. A. harm B. appearance C. disappearance D. ruin 21. A. look for B. look into C. look up D. look after 22. A. cut off B. cut up C. cut into D. cut down 23. A. get B. come C. give D. make 24. A. if B. whether C. when D. while

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- À vâng cày ít

Bạn đang xem: These days it is impossible to open a newspaper without reading about the (17)¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .……………. we are doing to the environment. The earth is being (18) .……

-- Rất không nhiều là đằng không giống 👉🏻👈🏻

-- À nhưng mà nếu như sở hữu đk thì chớ nhập tuần sau nhé, T2 tuần cơ tui thi đua gòi;-;

-- okela ~

-- 🙇‍♀️

-- Hnay sn tui đấy, chúc gì mang lại tui dzui tí đi;<

Xem thêm: Top 50++ ảnh hình nền điện thoại siêu cute và đẹp nhất 2024

-- Hẹp pì bớt ăm ắp tú diu 🎉 Chúc thanh lịch tủi mới nhất zui zẻ, hạnk phúk, pìnk en 🙆🏻‍♀️💗 Thi chất lượng, đạt điểm trên cao nhó 🥰

-- Hihi, mơn nè:3.

Lời giải 2 :

cũng có thể các bạn quan lại tâm

quý khách sở hữu biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngữ điệu German Tây, được rằng kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, ngày này là lingua franca toàn thị trường quốc tế.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German vẫn di trú cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày hải dương Balt)

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Mặt Phẳng Oxyz và Cách Giải Bài Tập - Toán 12

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp cho trung học tập hạ tầng, chuẩn bị nên bước vào một trong những kì thi đua mệt mỏi và chuẩn bị chia ly bè bạn, thầy cô và cả kì vọng của bố mẹ càng ngày càng rộng lớn có tên "Lên cấp cho 3". Thật là áp lực nặng nề tuy nhiên những em hãy cứ thoải mái tự tin nhập phiên bản thân mật là sẻ vượt lên nhé!

Nguồn : ADMIN :))