Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở những điểm nào?

Thực vật C4 không giống với thực vật C3 ở những điểm nào?

Thực vật C4 không giống với thực vật C3 ở những điểm nào?

Bạn đang xem: Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở những điểm nào?

A. Cường chừng quang quẻ phù hợp, điểm bù khả năng chiếu sáng thấp, điểm bù CO2 cao.

Xem thêm: Công thức tính sản lượng sản xuất thông dụng, cần thiết

Xem thêm: Tải 90+ hình nền iPad cute, dễ thương nhất

B. Cường chừng quang quẻ phù hợp, điểm bù khả năng chiếu sáng cao, điểm bù CO2 cao.

C. Cường chừng quang quẻ phù hợp, điểm bù khả năng chiếu sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

D. Cường chừng quang quẻ phù hợp, điểm bù khả năng chiếu sáng, điểm bù CO2 thấp.