LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC - TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TOÁN LỚP 3

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Khái niệm về biểu thức và độ quý hiếm của biểu thức:

Biểu thức số học tập bao hàm những số được nối cùng nhau vị những quy tắc tính.

Bạn đang xem: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC - TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TOÁN LỚP 3

Giá trị của biểu thức: Là thành phẩm sau thời điểm triển khai những quy tắc tính vô biểu thức.

2. Các dạng biểu thức và trật tự triển khai quy tắc tính:

- Biểu thức chỉ chứa chấp những quy tắc tính nằm trong cường độ ưu tiên: Cộng, trừ hoặc nhân, chia: Thực hiện tại quy tắc tính kể từ trái ngược quý phái cần.

- Biểu thức chứa chấp những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia:

Thực hiện tại nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau;

- Biểu thức chứa chấp lốt ngoặc ( ) :

Thực hiện tại quy tắc tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 93 : 3 x 7                                b) 15 x 7 : 5

Hướng dẫn:

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7 = 217

b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5 = 21

Ví dụ 2: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cùng theo với 42.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ lên đường 74.

Hướng dẫn:

a) 15 x 4 + 42 = 60 + 42 = 102.

b) 98 + 37 - 74 = 135 - 74 = 61.

Ví dụ 3: Em hái được 12 nhành hoa, chị hái được 13 nhành hoa. Sau ê cả nhị người mẹ gói số hoa vừa phải hái trở nên 5 bó. Hỏi từng bó đem từng nào bông hoa?

Hướng dẫn:

Em và chị hái được số hoa là:

12 + 13 = 25 (bông)

Mỗi bó hoa đem số bông là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông.

Ví dụ 4: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

Xem thêm: Công thức làm sữa hạt bằng máy cực nhanh

a) 99927 : (10248:8 – 1272)

b) (10356×5 – 780) : 6

Hướng dẫn:

a) 99927 : (10248:8 – 1272) = 99927 : (1281 - 1272) = 99927 : 9 = 11103.

b) (10356×5 – 780) : 6 = (51780 - 780) : 6 = 51000 : 6 = 8500

Ví dụ 5: Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức:

a) 52 + 37 + 48 + 63

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

Hướng dẫn:

a) 52 + 37 + 48 + 63

= 52 + 48 + 37 + 63

= 100 + 100

= 200

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+3+2)

= 24 x 10

= 240

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính thương của 90 và 5 rồi cùng theo với 72.

b) Tính tích của 63 và 4 rồi phân tách mang đến 3.

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) (4672 + 3583) : 5

b) 4672 – (3583 – 193)

Bài 3: Tìm một trong những biết lấy số ê nhân với 7 rồi cùng theo với 39 thì được một biểu thức có mức giá trị vị 900.

Bài 4: Cho biểu thức 5 x 6 + 48 : 3. Hãy đặt điều lốt ngoặc đơn vô biểu thức bên trên và để được thành phẩm vị 90.

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

Bài 5: Thêm lốt ngoặc đơn vô những biểu thức sau và để được biểu thức mới mẻ có mức giá trị vị 130.

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 15 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên beyeu.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 16

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Công thức tính thể tích khối tứ diện

Công thức tính thể tích khối tứ diện là một phần quan trọng của hình học không gian. Khối tứ diện là một loại đa diện mà có bốn mặt phẳng, bốn góc và bốn cạnh. Công thức này rất hữu ích trong nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực toán học và cơ học. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về cách tính toán thể tích của khối tứ diện.