Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì ? - Hiểu Linh

 • Hãy nêu đặc thù của phỏng bền?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

  Bạn đang xem: Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì ? - Hiểu Linh

 • Nêu đặc thù của phỏng dẻo?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Người tớ phân chia số lượng giới hạn bền thực hiện bao nhiêu loại?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • ADMICRO

  Đâu là thực chất của phỏng dẻo?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Có bao nhiêu đơn vị chức năng đo phỏng cứng?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy nêu tính đặc thù của phỏng dẻo?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy trình diễn đặc thù của phỏng cứng?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Độ cứng Brinen với kí hiệu là gì?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • HRC VÀ HV là kí hiệu của phỏng cứng hóa học nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Gang xám có tính cứng bao nhiêu?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thép kim loại tổng hợp cứng có tính cứng bao nhiêu?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

  Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

 • Nguyên lý sinh hoạt của mô tơ thắp vô đối chiếu với mô tơ điện

  nguyên lý sinh hoạt của mô tơ thắp trong 

  so sánh với mô tơ điện 

  08/03/2023 |   0 Trả lời

 • về cơ hội dùng xe pháo máy sao cho tới trúng và tối ưu nhất

  Với kiến thức và kỹ năng đang được học tập, em hãy cho thấy cơ hội dùng xe pháo máy sao cho tới trúng và khai quật công dụng rưa rứa tuổi hạc thị của dụng cụ cơ một cơ hội tối ưu.

  25/10/2023 |   0 Trả lời

 • Bà Mai mong muốn trả kể từ cách thức nuôi gà chăn thả tự tại lịch sự nuôi chào bán công nghiệp

  Bà Mai mong muốn trả kể từ cách thức nuôi gà chăn thả tự tại lịch sự nuôi chào bán công nghiệp. Em hãy khuyến cáo những ĐK sẽ giúp đỡ hứng bà Mai.

  26/10/2023 |   0 Trả lời

 • Trong những pháp biểu sau, với từng nào tuyên bố ko nên tầm quan trọng của chăn nuôi vô toàn cảnh cách mệnh công nghiệp 4.0?

  Câu 17: Trong các pháp biểu sau, bao nhiêu phát biểu không phải vai trò của chăn nuôi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0? 

  1. Cung cấp thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng trong nước xuất khẩu. 

  2. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. 

  3. Cung cấp phân bón cho trồng trọt. 

  4. Cung cấp các thiết bị kỹ thuật hiện đại cho xuất khẩu. 

  A. 1.                     B. 2.                       C. 3.                     D. 4. 

  22/12/2023 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

  Khẩu phần ăn là gì? Khi lập suất ăn cần thiết triển khai theo gót vẹn toàn tắc?

  Câu 1: Khẩu phần ăn là gì? Khi lập suất ăn cần thiết triển khai theo gót vẹn toàn tắc?

  Câu 2: Theo em, Khi dùng cây bọn họ Đậu thì nên cần cảnh báo gì? Cho ví dụ?

  26/12/2023 |   0 Trả lời