Nêu các số tròn trăm từ 100 đến 1 000.

Bài 49. Các số tròn trặn trăm, tròn trặn chục

Câu hỏi

Minh Lệ

SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Trang 44

Bạn đang xem: Nêu các số tròn trăm từ 100 đến 1 000.

16 tháng tư 2023 khi 15:57

Nêu những số tròn trặn trăm kể từ 100 cho tới 1 000.

Minh Lệ

SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Trang 46

16 tháng tư 2023 khi 16:08

Số?

Em hãy ước tính số viên kẹo trong những lọ theo gót số tròn trặn chục.

Xem chi tiết

Minh Lệ

SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Trang 44

16 tháng tư 2023 khi 15:59

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Số?

Rô-bốt xếp 100 khuôn mẫu cây viết chì vào cụ thể từng thùng. Trong thường ngày, Rô-bốt xếp được từng nào khuôn mẫu cây viết chì?

Xem chi tiết

Minh Lệ

SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Trang 46

16 tháng tư 2023 khi 16:06

Minh Lệ

SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Trang 46

16 tháng tư 2023 khi 16:06

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Minh Lệ

SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Trang 44

16 tháng tư 2023 khi 15:58