Bước đầu tiên của quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ là:

Câu hỏi:

12/07/2022 530

C. Đưa chiều lâu năm, chiều rộng lớn nhập hình chiếu phối cảnh

D. Đưa độ cao nhập hình chiếu phối cảnh

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ bao gồm 6 bước:

+ Cách 1: Vẽ lối chân mây và điểm tụ

+ Cách 2: Vẽ một lối chuẩn chỉnh ban đầu

+ Cách 3: Đưa chiều lâu năm, chiều rộng lớn nhập hình chiếu phối cảnh

+ Cách 4: Đưa độ cao nhập hình chiếu phối cảnh

+ Cách 5: Vẽ những cạnh của vật thể

+ Bước 6: Hoàn thiện hình

Xem thêm: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải từ A – Z

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quy trình vẽ mặt phẳng cắt bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 2:

Bước loại tía của tiến độ vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ là:

Câu 3:

Bước loại tư của tiến độ vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ là:

Câu 4:

Hình hình họa nào là sau đấy là hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ?

Câu 5:

Hình hình họa nào là sau đấy là hình hạn chế chào bán phần?

Câu 6:

Bước loại năm của tiến độ vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ là:

Câu 7:

Bước loại nhì của tiến độ vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ là:

Câu 8:

Bước 3 của tiến độ vẽ mặt phẳng cắt là:

Câu 9:

Quy trình vẽ mặt phẳng cắt với bước nào là sau đây?

Câu 10:

Bước 2 của tiến độ vẽ mặt phẳng cắt là:

Câu 11:

Hình hình họa nào là sau đấy là hình hạn chế viên bộ?

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình chóp

Câu 12:

Bước loại sáu của tiến độ vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ là:

Câu 13:

Bước 1 của tiến độ vẽ mặt phẳng cắt là:

Câu 14:

Quy trình vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh nhì điểm tụ bao gồm bao nhiêu bước?