Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? - Pham Thi

 • Hãy xác lập Đột thay đổi ren là những đổi khác như vậy nào?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

  Bạn đang xem: Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? - Pham Thi

 • Em hãy mang đến biết: Sự thay cho thay đổi một hoặc một trong những cặp nuclêôtit của cấu hình ren gọi là gì?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết: Mức chừng đột thay đổi ren hoàn toàn có thể xẩy ra ở đâu?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Em hãy xác định: Trường hợp ý ren cấu hình bị đột thay đổi thay cho thế một cặp A - T bởi vì một cặp G - X thì số links hiđrô vô ren sẽ?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đột thay đổi ko thực hiện thay cho thay đổi số nuclêôtit tuy nhiên thực hiện thay cho thay đổi một links hiđro vô ren. Đó là dạng đột thay đổi nào?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Em hãy mang đến biết: Đột thay đổi thay cho thế một cặp nuclêôtit thân thiết ren cấu hình hoàn toàn có thể thực hiện mang đến mARN tương ứng?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Chuỗi pôlipeptit bởi ren đột thay đổi tổ hợp đối với chuỗi pôlipeptit bởi ren thông thường tổ hợp với số axit amin đều bằng nhau tuy nhiên không giống nhau ở axit amin loại 80. Đột thay đổi điểm bên trên ren cấu hình này còn có dạng?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy mang đến biết: Dạng đột thay đổi ren thực hiện đổi khác tối thiểu vô cấu hình của chuỗi polypeptit ứng bởi ren cơ tổ hợp là?

  23/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác tấp tểnh đâu là vẹn toàn nhân của đột thay đổi gen?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đâu là vẹn toàn nhân chủ yếu thực hiện đột thay đổi gen?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • tính tổng số Nu

  Chiều nhiều năm của một phân tử ADN là 1079500 Å. Vậy ADN cơ với tổng số Nu là 

  27/11/2022 |   0 Trả lời

 • tại sao Lúc ren thay cho thay đổi cấu hình thì tính trạng thay cho đổi

   tại sao Lúc ren thay cho thay đổi cấu hình thì tính trạng thay cho đổi

  28/11/2022 |   0 Trả lời

 • Ở quả cà chua, ren A quy tấp tểnh trái ngược đỏ chót trội trọn vẹn đối với ren a quy tấp tểnh trái ngược vàng. Gen B quy tấp tểnh trái ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với ren b quy tấp tểnh trái ngược bầu dục. Viết những loại ren hoàn toàn có thể với đều quy tấp tểnh trái ngược đỏ chót, bầu dục.

  Ở quả cà chua, ren A quy tấp tểnh trái ngược đỏ chót trội trọn vẹn đối với ren a quy tấp tểnh trái ngược vàng. Gen B quy tấp tểnh trái ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với ren b quy tấp tểnh trái ngược bầu dục. Viết những loại ren hoàn toàn có thể với đều quy tấp tểnh trái ngược đỏ chót, bầu dục.

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Ở một phép tắc lai thân thiết nhì cây lưỡng bội tao với :. AABB * aabb . Đời con cái tiếp tục đột biến tao một cây AAaBb . Cây AAaBb trình bày bên trên nằm trong dạng đột thay đổi này . Trình bày hình thức sinh rời khỏi cây trình bày trên

  Đột thay đổi con số NST

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đột thay đổi hình hài là gì?

  đột thay đổi hình hài là j? 

  giúp mik với

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một ren với A = 100 Nucleotit G= 300 Nucleotit 1.Tính tổng số Nucleotit của ren bên trên 2.Tính chiều nhiều năm của ren 3.Tính số lien kết hidro vô ren 3.Gen bên trên bị đột thay đổi tăng 6 links hidro. Hãy tính số Nucleotit từng loại của ren sau đột biến

  Một ren với A = 100 Nucleotit G= 300 Nucleotit

  1.Tính tổng số Nucleotit của ren trên

  2.Tính chiều nhiều năm của gen

  3.Tính số lien kết hidro vô gen

  3.Gen bên trên bị đột thay đổi tăng 6 links hidro. Hãy tính số Nucleotit từng loại của ren sau đột biến

  13/12/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: Ca-ta (Qatar) | Hồ sơ - Sự kiện - Nhân chứng

 • các qui định thể hiện nay kết cấu phân tử adn mạch kép

  các qui định thể hiện nay kết cấu phân tử adn mạch kép

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • một tế bào sinh dục của Ruồi giấm 2n = 8 NST triển khai quy trình tách phân Em hãy cho biết thêm kết giục quy trình tách phân sẽ sở hữu được từng nào tế bào con cái được tạo nên con số NST vô một tế bào con cái là bao nhiêu

  một tế bào sinh dục của Ruồi giấm 2n = 8 NST triển khai quy trình tách phân Em hãy cho biết thêm kết giục quy trình tách phân sẽ sở hữu được từng nào tế bào con cái được tạo nên con số NST vô một tế bào con cái là bao nhiêu

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đột thay đổi ren là những đổi khác xẩy ra ở: A. NST và ADN B. Gen C Tế bào hóa học D. Phân tử ARN

  Đột thay đổi ren là những đổi khác xẩy ra ở:

  A. NST và ADN            B. Gen

  C Tế bào chất             D. Phân tử ARN

  26/12/2022 |   1 Trả lời

 • Ở một loại thực vật, ren A qui tấp tểnh tính trạng thân thiết cao là trội trọn vẹn đối với ren a qui tấp tểnh tính trạng thân thiết thấp, ren B qui tấp tểnh tính trạng trái ngược đỏ chót là trội trọn vẹn đối với ren b qui tấp tểnh tính trạng trái ngược vàng.

      Tại một loại thực vật, ren A qui tấp tểnh tính trạng thân thiết cao là trội trọn vẹn đối với ren a qui tấp tểnh tính trạng thân thiết thấp, ren B qui tấp tểnh tính trạng trái ngược đỏ chót là trội trọn vẹn đối với ren b qui tấp tểnh tính trạng trái ngược vàng.

  1/ phẳng phép tắc lai thực hiện thế này nhằm nhận ra được 2 gen: quy tấp tểnh độ cao của cây và sắc tố trái ngược song lập hoặc DT links với nhau? tường rằng ren phía trên NST thông thường.

  2/  Cây thân thiết cao, trái ngược đỏ chót ko thuần chủng hoàn toàn có thể với những loại ren ghi chép thế nào vô tình huống những ren song lập hoăc liên kết?

  3/ Khi mang đến 2 loại thuần chủng cây thân thiết cao, trái ngược vàng lai với thân thiết thấp trái ngược đỏ chót. Kết trái ngược ở F2 0sẽ thế nào về KG, KH vô trương hợp ý 2 ren song lập hoặc links, (biết những ren nếu như links thì links trả toàn)

  28/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết A quy tấp tểnh thân thiết cao trội trọn vẹn đối với a quy tấp tểnh thân thiết thấp. B quy tấp tểnh hoa đo trội trọn vẹn H với b quy tấp tểnh hoa trắng; Hai cặp ren này phía trên 2 cặp NST không giống nhau.

  a. Xác tấp tểnh tỉ lệ thành phần loại hình và tỉ lệ thành phần loại ren của phép tắc lai AaBB x aaBb

  b. Thầy u nên với loại ren và loại hình thế nào dễ dàng dời con cái với tỉ lệ thành phần loại hình là 37,5% cây cao hot cho dù 57,5% cây cao, hoa White - 12,5% cây thấp, hoa đỏ chót : 12.5% cây thấp hoa White.

  26/01/2023 |   1 Trả lời

 • Sinh học tập 9

  Ở 1 loại thực vật, ren B quy tấp tểnh hoa đỏ chót trội ko trọn vẹn đối với ren a quy tấp tểnh hoa White.

  a/ Cho P: cây hoa đỏ chót x cây hoa White nhận được F1, cho những cây F1 tự động thụ phấn được F2. Quy ước và ghi chép sơ vật lai tử P->F2.

  b/ Khi lấy cây hoa đỏ chót lai với cây hoa White (Pa), nhận được Fa với tỉ lệ thành phần 1 huê hồng : 1 hoa White. Biện luận xác lập loại ren ở những cây Pa và ghi chép sơ vật lai.

  08/02/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 tế bào A, B, C của một khung hình nằm trong phân loại tổng số 12 đợt. Trong số đó, tế bào B với số đợt phân loại vội vàng gấp đôi tế bào A, tuy nhiên chỉ bởi vì 2/3 số đợt phân loại của tế bào C. Hãy tính:

  Bài 4: Có 3 tế bào A, B, C của một khung hình nằm trong phân loại tổng số 12 đợt. Trong số đó, tế bào B với số đợt phân loại vội vàng gấp đôi tế bào A, tuy nhiên chỉ bởi vì 2/3 số đợt phân loại của tế bào C. Hãy tính:

  a) Số đợt phân loại từng tế bào và tổng số tế bào con cái được tạo nên trở thành Lúc kết giục quy trình phân loại của những tế bào.

  b) Nếu nhân từng tế bào chứa chấp 6 NST thì quy trình phân loại bên trên tiếp tục cần thiết môi trường xung quanh tế bào cung ứng từng nào nhiễm sắc thể?

  Biết cứ 1 đợt phân bào thì 1 tế bào u mang đến 2 tế bào con cái.

  15/02/2023 |   1 Trả lời

 • Ở 1 loại thực vật, người tao triển khai những phép tắc lai và nhận được sản phẩm sau

  Ở 1 loại thực vật, người tao triển khai những phép tắc lai và nhận được sản phẩm sau:

  Phép lai 1: Cho những cây hoa dỏ tự động thụ phấn (P) nhận được F, với tỉ lệ thành phần loại hình là 75% cây hoa đỏ chót và 25%  cây hoa White. 

  Phép lai 2: Cho phân tử phấn những cây hoa đỗ thụ phấn cho những cây hoa White đã và đang được khử nhị (P), nhận được F. với 60% cây hoa thăm dò và 40% cây hoa White. tường răng ko xẩy ra đột thay đổi, tính trạng color hoa bởi cặp ren Aa quy tấp tểnh.
  a. Biện luận và xác lập tỉ lệ thành phần loại ren ở F1 của nhì phép tắc lại bên trên.
  b. Nếu mang đến toàn bộ cây F1 của phép tắc lai 2 gửi gắm phân tình cờ thì tiếp tục nhận được tỉ lệ thành phần loại hình ở là như vậy nào?

  23/02/2023 |   0 Trả lời

 • Cá rô phi ở việt nam bị tiêu diệt Lúc sức nóng chừng xuống thấp bên dưới 5độ C hoặc cao hơn nữa 42 chừng C và sinh sinh sống cực tốt ở 30 độ

   Cá rô phi ở việt nam bị tiêu diệt Lúc sức nóng chừng xuống thấp bên dưới 5độ C hoặc cao hơn nữa 42 chừng C và sinh sinh sống cực tốt ở 30 độ

  Xem thêm: Chu vi hình chữ nhật lớp 4: Tổng hợp kiến thức và bài tập tính chu vi hay nhất

  A Các độ quý hiếm ở sức nóng chừng 5độ c 42 chừng c 30 chừng c khoảng cách 2 độ quý hiếm 5độ c 42độ c được gọi là j ??

   B Cá chép nuôi ở nc tao có mức giá trị sức nóng chừng ứng 2độ c ,44 chừng c đối chiếu số lượng giới hạn sinh thái xanh của 2 loại và con cá chép loại này phân bổ rộng lớn hơn  .Vẽ sơ vật số lượng giới hạn sinh thái xanh của 2 loại bên trên cung 1 vật thị 

  03/03/2023 |   1 Trả lời