Bí quyết tính chiều dài hình chữ nhật và ví dụ thực tế

Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật là sự việc thông thường gặp gỡ vô toán hình. Các công thức tương quan thông thường thực hiện trở ngại mang lại học viên. Hãy xem thêm Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật và ví dụ cụ thể nhưng mà Mytour share sẽ giúp những em vận dụng kỹ năng vô việc.

Bạn đang xem: Bí quyết tính chiều dài hình chữ nhật và ví dụ thực tế

I. Khám huỷ hình chữ nhật

1. Hình chữ nhật là gì?

Theo khái niệm toán học tập, hình chữ nhật là tứ giác sở hữu 4 góc vuông (=90o) với nhị cạnh nhiều năm và nhị cạnh cộc cân nhau. Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là chừng nhiều năm của cạnh nhiều năm, chiều rộng lớn là chừng nhiều năm của cạnh cộc.

2. Dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật

Dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật bao gồm:

 • Tứ giác sở hữu 3 góc vuông
 • Hình thang cân nặng với cùng một góc vuông
 • Hình bình hành sở hữu đàng chéo cánh cân nhau, hoặc sở hữu một góc vuông

3. Đặc điểm khác biệt của hình chữ nhật

Hình chữ nhật tiềm ẩn những tính chất rực rỡ của hình thang cân nặng và hình bình hành như:

 • Hai đàng chéo cánh của hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm cân nhau. Điểm kí thác của bọn chúng là trung điểm của từng đoạn chéo cánh
 • Các cạnh của hình chữ nhật là tuy vậy song và cân nhau
 • Khi hai tuyến phố chéo cánh tách nhau, đưa đến 4 tam giác cân nặng với đỉnh là vấn đề gặp gỡ nhau của chéo cánh

II. Công thức tính tương quan cho tới hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bởi vì tổng chừng nhiều năm những cạnh. Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhân 2”.

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật là đàng xung quanh diện tích S hình, được xem bởi vì tổng chừng nhiều năm những cạnh. Trong toán học tập, quy tắc tính chu vi hình chữ nhật là: “Tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhân 2”, với ĐK những đơn vị chức năng nên là như nhau.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: Phường = (a + b) x 2

Trong biểu thức:

 • P: Biểu tượng chu vi hình chữ nhật
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật
 • b: Kích thước chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ tính chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD sở hữu chiều nhiều năm là 10 centimet và chiều rộng lớn là 6 centimet. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật ABCD.

Giải bài bác toán:

Sử dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật:

Chu vi hình chữ nhật PABCD = (a + b) x 2 = (10 + 6) x 2 = 16 x 2 = 32 (cm).

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là 32 centimet.

2. Công thức diện tích S hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là diện tích S mặt phẳng của hình, là phần mặt mũi phẳng phiu rất có thể trông thấy. Trong toán học tập, diện tích S hình chữ nhật được xem bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn, với những đơn vị chức năng đo nên là như nhau. Đơn vị diện tích S hình chữ nhật là nón 2 của đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

Công thức diện tích S hình chữ nhật: S = a x b

Trong công thức:

 • S: Ký hiệu diện tích S hình chữ nhật
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật
 • b: Kích thước chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Công thức này vận dụng khi chúng ta biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật. Nếu chúng ta chỉ biết độ dài rộng đàng chéo cánh, bạn cũng có thể tính diện tích S hình chữ nhật theo gót công thức:

S = 12×12× (Chiều nhiều năm đàng chéo)2

Ví dụ tính diện tích S hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD sở hữu độ dài rộng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo thứ tự là 15 centimet và 10 centimet. Hãy tính diện tích S của hình chữ nhật bại.

Giải bài bác toán:

Sử dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật, tao có:

Diện tích hình chữ nhật SABCD = a x b = 15 x 10 = 150 cm2

Vậy diện tích S hình chữ nhật ABCD là 150 cm2.

3. Công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật

Độ nhiều năm đàng chéo cánh hình chữ nhật bằng căn bậc nhị tổng bình phương của nhị cạnh (chiều nhiều năm và chiều rộng) hình chữ nhật (theo lăm le lý Pythagoras).

Công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật: Đường chéo cánh = √(a² + b²)

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Trong đó:

 • a và b là chiều nhiều năm của nhị cạnh của hình chữ nhật
 • Dấu căn bậc nhị biểu thị phép tắc tính lấy căn bậc nhị

Ví dụ tính đàng chéo cánh hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật ABCD sở hữu chiều nhiều năm AB = CD = 4 centimet và chiều rộng lớn BC = DA = 3 centimet. Tính chừng nhiều năm đàng chéo cánh hình chữ nhật.

Bài giải:

Áp dụng công thức tính đàng chéo cánh hình chữ nhật, tao có:

Đường chéo cánh AD = BD = (AB2+BC2)=(42+32)=25(AB2+BC2)=(42+32)=25 = 5 (cm).

Vậy chừng nhiều năm của đàng chéo cánh của hình chữ nhật ABCD là 5 centimet.

III. Phương pháp tính chiều nhiều năm hình chữ nhật và ví dụ chi tiết

1. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết diện tích S và chiều rộng

Khi đang được biết diện tích S và chiều rộng lớn của hình chữ nhật, tao vận dụng công thức tính diện tích S: S = a x b => a = SbSb.

Trong đó:

 • S là diện tích S hình chữ nhật
 • a là chiều nhiều năm hình chữ nhật
 • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật

Ví dụ: Diện tích của Sảnh căn nhà hình chữ nhật là 160m2 và chiều rộng lớn là 10m. Hỏi chiều nhiều năm của Sảnh căn nhà là từng nào.

Bài giải:

a = SbSb = 1601016010 = 16m

Vậy chiều nhiều năm Sảnh căn nhà là 16m.

2. Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng

Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng lớn, dùng công thức tính chu vi hình chữ nhật Phường = (a + b) x 2 => a = P2P2 - b.

Trong đó:

 • P là chu vi hình chữ nhật
 • P2P2: là nửa chu vi hình chữ nhật
 • a là chiều nhiều năm hình chữ nhật
 • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật

Ví dụ: Bảng học tập bên trên lớp sở hữu chu vi bảng là 8m và chiều rộng lớn bảng là 1m. Tính chiều nhiều năm bảng.

Bài giải:

Áp dụng công thức: a = P2P2 - b = 8282 - 1 = 3m.

Vậy chiều nhiều năm của học tập bảng là 3m.

3. Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng lớn không tồn tại sẵn

Dạng bài bác tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng lớn ko mang lại sẵn, những em cần thiết phát âm kỹ đề bài bác và phụ thuộc những tài liệu đề bài bác mang lại nhằm dò thám đi ra chiều rộng lớn của hình chữ nhật, tiếp sau đó tính chiều nhiều năm hình chữ nhật.

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 72cm và chiều rộng lớn bởi vì 1414 nửa chu vi. Vậy chiều nhiều năm của hình này bởi vì bao nhiêu?

Kết quả:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: P2P2 = 722722 = 36 centimet.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 1414 x 36 = 9 centimet.

Xem thêm: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={sin^2}x

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật là: P2P2 - b = 36 - 9 = 27 centimet.

Mytour share kỹ năng về hình chữ nhật, công thức tính diện tích S, chu vi, và phương pháp tính chiều nhiều năm chiều rộng lớn. Hy vọng học viên được thêm kỹ năng và thỏa sức tự tin giải bài bác tập dượt tương quan.

Nội dung được cách tân và phát triển bởi vì lực lượng Mytour với mục tiêu đỡ đần và tăng hưởng thụ quý khách. Mọi chủ ý góp sức van sướng lòng contact tổng đài siêng sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9 đầy đủ và hay nhất

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9 là tài liệu tổng hợp đầy đủ các kiến thức trọng tâm những bài tập củng cố kiến thức về Sinh học Di Truyền Và Biến Dị, Sinh Vật Và Môi Trường. Để giúp các em nâng cao hiệu quả học tập, tiết kiệm thời gian làm bài, eLib đã tổng hợp các bài tập SGK Sinh học 9 bao gồm phương pháp giải nhanh chóng và hướng dẫn giải rõ ràng cho từng bài tập. Mời các em cùng tham khảo!