Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

Chất này tại đây nhập phân tử chỉ mất link đơn?

Chất này tại đây nhập phân tử chỉ mất link đơn?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. Metyl fomat.

B. Axit axetic.

C. Ancol etylic.

D. Anđehit axetic

Xem thêm: 80 hình nền iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) 4K Full HD đẹp, mới nhất | Nguyễn Kim Blog

Đáp án C

Metyl fomat: ko cần vì như thế sở hữu link song nhập -COO-

Axit axetic: ko cần vì như thế sở hữu link song nhập -COOH

Xem thêm: Chứng minh hai tam giác đồng dạng lớp 8 - ABCD Online

Ancol etylic: phải: \( CH_3-CH_2-OH \)

Anđehit axetic: ko cần vì như thế sở hữu link song nhập -CHO.

\(\Rightarrow \) Đáp án C