Cơ sở nhiên liệu của nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và Cà Mau là A. than đá B. than bùn C. dầu D. khí tự nhiên

Câu hỏi

Cơ sở nhiên liệu của phòng máy năng lượng điện Bà Rịa, Phú Mỹ và Cà Mau là

A. than vãn đá

B. than vãn bùn

C. dầu

D. khí tự động nhiên

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 22, hạ tầng nhiên liệu mang đến xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện Phú Mĩ là

A. than vãn.      

B. than vãn, dầu, khí đương nhiên.

C. dầu, khí đương nhiên.      

 D. nhiên liệu sinh học


Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

21 mon 5 2019 khi 14:51

Cho bảng số liệu: Sản lượng than vãn sạch sẽ, dầu lửa và khí đương nhiên của VN tiến độ 2010 - năm nhâm thìn (Nguồn: niên giám đo đếm năm nhâm thìn, Nhà xuất bạn dạng Thống kê 2017) Để thể hiện nay sản lượng than vãn sạch sẽ, dầu thô và khí đương nhiên của VN tiến độ 2010 - năm nhâm thìn, biểu vật dụng nào là tại đây phù hợp nhất? A. Đường B. Cột C. Kết hợp ý D. Miền

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

19 mon 3 2018 khi 15:33

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 22, cho thấy khí nhen nhóm thực hiện nhiên liệu mang đến Nhà máy năng lượng điện Cà Mau được lấy ở mỏ nào là sau đây?

A. Bạch Hổ.

B. Rồng.

C. Cái Nước.

D. Rạng Đông.

Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

31 mon 7 2019 khi 15:50

Cơ sở nhiên liệu cho những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện ở miền Bắc là?

A. Than

B. Dầu

C. Khí tự động nhiên

D. Nhiên liệu sinh học

Xem chi tiết

Cơ sở nhiên liệu cho những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện ở miền Bắc là

A. than vãn đá

B. dầu nhập nội

C. khí tự động nhiên

D. tích điện mặt mày trời

Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

Cơ sở nhiên liệu cho những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện ở miền Bắc là

A. than đá

B. dầu nhập ngoại.

C. khí đương nhiên.     

D. năng lượng mặt mày trời.

Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

Nhà máy sức nóng năng lượng điện Phú Mỹ được cung ứng mối cung cấp khí vạn vật thiên nhiên kể từ bể trầm tích

A. Nam Côn Sơn

B. Thổ Chu – Mã Lai

C. Cửu Long

D. Trung Bộ

Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

Nhà máy sức nóng năng lượng điện Phú Mỹ được cung ứng mối cung cấp khí vạn vật thiên nhiên kể từ bể trầm tích

A. Nam Côn Sơn.

B. Thổ Chu – Mã Lai.

C. Cửu Long

D. Trung Bộ

Xem chi tiết

Hoàng Gia Bảo

29 mon 7 2018 khi 14:05

Các xí nghiệp sản xuất năng lượng điện dùng nhiên liệu là than vãn đa phần phân bổ ở

A. miền Nam

B. miền Trung

Xem thêm: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

C. miền Bắc

D. Tây Nguyên

Xem chi tiết