Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua 3 chiến dịch lớn theo

hint-header

Cập nhật ngày: 25-11-2022

Bạn đang xem: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua 3 chiến dịch lớn theo


Chia sẻ bởi: Lình Trúng Sinh


Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua loa 3 chiến dịch rộng lớn theo đuổi trình tự động là

Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Huế - Thành Phố Đà Nẵng.

B

Tây Nguyên, Huế - Thành Phố Đà Nẵng, Sài Gòn.

C

Huế - Thành Phố Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn.

D

Tây Nguyên, Sài Gòn, Huế - Thành Phố Đà Nẵng.

Chủ đề liên quan

Hướng tấn công đa số của tao vô năm 1975 là

Vì sao vô plan giải hòa trọn vẹn miền Nam, Đảng Lao động nước ta lựa chọn Tây Nguyên thực hiện phía tấn công đa số vô năm 1975?

A

Tây Nguyên là địa phận kế hoạch cần thiết cả tao và địch đều cố sở hữu.

B

Địa hình đa số là rừng núi, tạo nên ĐK rất là thuận tiện nhằm tao chi khử địch.

C

Quân team Thành Phố Sài Gòn phoán đoán sai phía tấn công của tao nên không tồn tại sự chống bị.

D

Địch chốt lưu giữ ở phía trên lực lượng mạnh, chuẩn bị vũ trang tiến bộ tuy nhiên tía chống sơ hở.

Vì sao vô chiến dịch Tây Nguyên (3-1975) tao lựa chọn Buôn Ma Thuột tấn công trận cởi màn?

A

Lực lượng địch ở phía trên quá mỏng tanh.

B

Địch tía chống có rất nhiều sơ hở.

C

Có địa điểm kế hoạch, then chốt.

D

Lực lượng của tao ở phía trên cực mạnh.

Thắng lợi nào là vẫn gửi cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vớt nước của dân chúng tao kể từ tấn công kế hoạch lịch sự tổng tấn công kế hoạch bên trên toàn miền Nam?

A

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

D

Chiến dịch Huế - Thành Phố Đà Nẵng.

Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân năm 1975 của quân và dân tao, chiến dịch nào là vẫn đập tan địa thế căn cứ quân sự chiến lược phối hợp lớn số 1 của Mĩ và quân team Sài Gòn?

A

Chiến dịch Đường 14 - Phước Long

B

Chiến dịch Huế- Thành Phố Đà Nẵng.

Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Thành Phố Đà Nẵng, Sở chủ yếu trị Trung ương Đảng vẫn hạ quyết tâm

A

hoàn trở nên giải hòa miền Nam vô năm 1975

B

hoàn trở nên giải hòa miền Nam trước mùa mưa năm 1975

C

hoàn trở nên giải hòa miền Nam trước mùa mưa 1976

D

hoàn trở nên giải hòa khu vực miền nam trước mùa thô 1975.

Phương châm tác chiến của quân dân tao vô chiến dịch Sài Gòn (4/1975) là

A

“tiến ăn cứng cáp, tấn công ăn chắc”.

B

“đánh nhanh chóng, thắng nhanh”.

C

“cơ động, linh động, cứng cáp thắng”.

D

“thần tốc, táo tợn, bất thần, cứng cáp thắng”.

Sự khiếu nại nào là báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Sài Gòn vô cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam?

A

Quân tao tiến bộ vô trung tâm Thành Phố Sài Gòn.

B

Xe tăng và cỗ binh của tao tiến bộ vô Dinh Độc Lập.

C

Lá cờ cách mệnh tung cất cánh bên trên nóc Dinh Độc Lập.

D

Dương Văn Minh tuyên tía đầu mặt hàng vô ĐK.

Chiến dịch nào là tăng thêm ý nghĩa ra quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân năm 1975?

A

Chiến dịch Đường 14 - Phước Long.

C

Chiến dịch Huế - Thành Phố Đà Nẵng.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 được lưu lại vị sự kiện

A

xe tăng của quân Giải phóng tiến bộ vô Đinh Độc Lập.

B

lá cờ cách mệnh tung cất cánh bên trên nóc Dinh Độc Lập.

C

tổng thống Dương Văn Minh đầu mặt hàng ko ĐK.

D

Châu Đốc - tỉnh sau cùng ở miền Nam được giải hòa.

Xem thêm: So sánh camera iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max

Chiến dịch Sài Gòn tăng thêm ý nghĩa ra quyết định so với thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì

A

đánh bại trọn vẹn chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” của quân team Thành Phố Sài Gòn.

B

đập tan đầu óc và hang ổ sau cùng của tổ chức chính quyền và quân team Thành Phố Sài Gòn.

C

mở đi ra quy trình sụp ụp trọn vẹn của tổ chức chính quyền và quân team Thành Phố Sài Gòn.

D

làm mang đến tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn đứng trước nguy cơ tiềm ẩn sụp ụp trọn vẹn.

Điểm tương đương thân thích chiến dịch Điên Biên Phủ (1954) và chiến dịch Sài Gòn (1975) là

A

cuộc tấn công của lực lượng vũ trang.

B

đập tan trọn vẹn đầu óc và hang ổ sau cùng của địch.

C

cuộc tấn công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần bọn chúng.

D

thắng lợi quân sự chiến lược tăng thêm ý nghĩa ra quyết định kết đôn đốc cuộc kháng chiến.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ở nước ta với điểm như là nhau về

Điểm khác lạ lớn số 1 của chiến dịch Sài Gòn 1975 đối với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là

A

giải phóng được rất nhiều vùng khu đất đai to lớn.

B

buộc địch nên đầu mặt hàng ko ĐK.

C

sử dụng phương án tấn công nhanh chóng thắng nhanh chóng.

D

có tác động quốc tế to tát rộng lớn và thâm thúy.

Sự khiếu nại lịch sử vẻ vang lưu lại cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vẫn triển khai xong vô toàn nước là

A

Hiệp toan Giơnevơ về Đông Dương 1954.

B

Hiệp toan Pari về nước ta đầu năm mới 1973.

C

những ra quyết định của Quốc hội khóa VI (1976).

D

thắng lợi của chiến dịch Sài Gòn (4-1975).

Thắng lợi nào là của quân và dân tao buộc Mĩ quá nhận thất bại trọn vẹn vô mô hình cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân loại mới mẻ ở miền Nam Việt Nam?

A

Hiệp toan Pari năm 1973.

B

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

C

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

D

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

Cuộc kháng chiến kháng Mĩ cứu vớt nước (1954 - 1975) của dân chúng nước ta thắng lợi

A

là ĐK thẳng nhằm nước ta gửi lịch sự cơ hội social công ty nghĩa vô toàn nước.

B

đã thực hiện sụp ụp khối hệ thống nằm trong địa của công ty nghĩa thực dân cũ bên trên toàn cầu.

C

đánh dầu triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở 3 nước Đông Dương.

D

đánh lốt sự sụp ụp trọn vẹn của công ty nghĩa thực dân loại mới mẻ bên trên toàn cầu.

Ý nghĩa lớn số 1 của thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vớt nước (1954 – 1975) là

A

thống nhất quốc gia về mặt mũi bờ cõi.

B

mở đi ra kỉ vẹn toàn mới mẻ mang đến lịch sử vẻ vang nước ta - quốc gia song lập, thống nhất, tăng trưởng công ty nghĩa xã hội

C

chấm dứt kẻ thống trị của công ty nghĩa thực dân – đế quốc bên trên quốc gia tao, giành song lập trọn vẹn.

D

nguồn động viên uy lực so với trào lưu cách mệnh toàn cầu.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ (1954 – 1975) có công năng ra làm sao so với trào lưu cách mệnh thế giới?

A

Là hình tượng của trào lưu giải hòa dân tộc bản địa bên trên toàn cầu.

B

Là thời cơ cho những nước nằm trong địa đứng lên giành song lập dân tộc bản địa.

C

Cổ vũ uy lực trào lưu giải hòa dân tộc bản địa bên trên toàn cầu.

D

Ảnh tận hưởng cho tới cách mệnh Lào và Campuchia.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ cứu vớt nước 1954 - 1975 của dân chúng nước ta thêm phần thực hiện thay cho thay đổi phiên bản vật chủ yếu trị toàn cầu vì thế đã

A

góp phần thực hiện sụp ụp khối hệ thống công ty nghĩa thực dân bên trên toàn cầu.

B

hoàn trở nên trách nhiệm xóa khỏi tàn tích phong loài kiến và tư sản mại phiên bản ở miền Nam.

C

Xem thêm: Download 102+ Hình Nền Máy Tính Full HD Đẹp Độc Đáo Cực Chất

hoàn trở nên tiềm năng đấu giành của lực lượng hòa dân dã công ty bên trên toàn cầu.

D

góp phần hiệu quả cho tới tình hình kinh tế tài chính, chủ yếu trị và tư tưởng của nước Mĩ.