Công thức tính diện tích tam giác đều, cân, vuông, thường kèm VD có lời giải

Trong nội dung bài viết sau đây, năng lượng điện máy Sharp nước ta share kỹ năng về công thức tính diện tích S tam giác đều, cân nặng, thông thường, vuông hoặc vuông cân nặng hao hao khái niệm và đặc điểm hoàn toàn có thể khiến cho bạn giải được những câu hỏi kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên nhanh gọn lẹ và đúng chuẩn nhất.

1. Định nghĩa

Tam giác thông thường là tam giác có tính nhiều năm những cạnh không giống nhau, số đo góc nhập không giống nhau.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích tam giác đều, cân, vuông, thường kèm VD có lời giải

2. Công thức tính chu vi tam giác

Hình tam giác thông thường đem chu vi vì thế tổng phỏng nhiều năm 3 cạnh.

P = a + b + c

Trong đó:

 • P: Chu vi tam giác.
 • a, b, c: Lần lượt 3 cạnh của hình tam giác cơ.

3. Công thức tính diện tích S tam giác thường

Diện tích tam giác thông thường được xem bằng phương pháp nhân độ cao với phỏng nhiều năm lòng, tiếp sau đó toàn bộ phân tách cho tới 2. Nói cách thứ hai, diện tích S tam giác thông thường tiếp tục vì thế ½ tích của độ cao hạ kể từ đỉnh với phỏng nhiều năm cạnh đối lập của đỉnh cơ. Công thức:

S = ½a.h a = ½b.h b = ½c.h c

Trong đó:

 • a, b, c: Lần lượt là phỏng nhiều năm những cạnh của tam giác.
 • ha, hb, hc: Lần lượt là độ cao được nối kể từ đỉnh A,B, C.

dien-tich-tam-giac

Tính diện tích S tam giác lúc biết một góc

Diện tích tam giác vì thế ½ tích nhị cạnh kề với sin của góc hợp ý vì thế nhị cạnh cơ nhập tam giác.

S = ½ absin C = ½a.c sin B = ½b.c. tội A

dien-tich-tam-giac2

Tính diện tích S tam giác dùng công thức Heron

S = √p(p – a)(p – b)(p – c)

Trong đó:

 • a, b, c: Lần lượt là phỏng nhiều năm những cạnh của tam giác.
 • p: Nửa chu vi tam giác, vì thế ½ tổng những cạnh của một tam giác.

Tính diện tích S vì thế nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác (R)

Khi biết phỏng nhiều năm thân phụ cạnh và nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp R của tam giác tớ đem công thức như sau:

S = abc/4R

Trong đó:

 • a, b, c: Lần lượt là phỏng nhiều năm những cạnh của tam giác.
 • R: Bán kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp.

Tìm hiểu về lý thuyết và công thức tính diện tích S tam giác cân

tam-giac-can

1. Định nghĩa

Tam giác cân nặng là tam giác đem nhị cạnh cân nhau và số đo nhị góc ở lòng cũng cân nhau.

2. Tính chất

 • Trong tam giác cân nặng thì đem 2 cạnh cân nhau và 2 góc ở lòng cân nhau.
 • Tam giác vuông cân nặng là tam giác vuông đem 2 cạnh hoặc 2 góc ở lòng cân nhau.
 • Đường cao được hạ kể từ đỉnh xuống lòng nhập tam giác cân nặng cũng đó là lối trung tuyến và lối phân giác của tam giác cơ.

3. Công thức tính chu vi tam giác cân

Hình tam giác cân nặng đem những tích hóa học của tam giác thông thường, vì thế chu vi của chính nó cũng tính Theo phong cách tương tự:

P = a + b + c

Trong đó:

 • P: Chu vi tam giác.
 • a, b, c: Lần lượt 3 cạnh của hình tam giác cơ.

4. Công thức tính diện tích S tam giác cân

Muốn tính diện tích S tam giác cân nặng bằng phương pháp lấy tích của độ cao nối kể từ đỉnh tam giác cơ cho tới cạnh lòng tam giác, tiếp sau đó phân tách cho tới 2 theo đòi công thức: S = (a x h)/ 2. Ngoài rời khỏi, tính diện tích S tam giác cân nặng cũng phụ thuộc lối cao như công thức tính diện tích S tam giác thông thường.

S = ½a.h a

Trong đó:

 • a: Chiều nhiều năm lòng tam giác cân nặng (đáy là 1 trong nhập 3 cạnh của tam giác)
 • h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác vì thế đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống đáy).

Ví dụ: Cho một tam giác cân nặng ABC đem độ cao nối kể từ đỉnh A xuống lòng BC vì thế 7 centimet, chiều nhiều năm lòng cho rằng 6 centimet. Hỏi diện tích S của tam giác cân nặng ABC vì thế bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: a =6 và h=7.

Suy rời khỏi S = (a x h)/ 2 = (6×7)/2 hoặc một nửa x (6×7) = 21 cm2

Tổng quát mắng về tam giác đều 

1. Định nghĩa

Hình tam giác đều là tam giác đem 3 cạnh cân nhau, 3 lối cao cân nhau, 3 lối trung tuyến cân nhau và 3 lối phân giác cân nhau hoặc tương tự thân phụ góc cân nhau và vì thế 60°

dien-tich-tam-giac-deu

2. Tính chất

 • Trong tớ giác đều từng góc vì thế 60 độ
 • Nếu một tam giác đem thân phụ góc cân nhau thì tam giác này đó là tam giác đều
 • Nếu một tam giác cân nặng mang 1 góc vì thế 60 phỏng thì tam giác này đó là tam giác đều

Dấu hiệu nhận biết

 • Tam giác đem thân phụ cạnh cân nhau là tam giác đều
 • Tam giác đem thân phụ góc cân nhau là tam giác đều
 • Tam giác cân nặng mang 1 góc vì thế 600 là tam giác đều
 • Tam giác đem nhị góc vì thế 600 là tam giác đều

3. Công thức tính chu vi tam giác đều

Do hình tam giác đều phải có 3 cạnh như nhau nên chu vi tam giác được tình vì thế 3 đợt cạnh bất kì nhập tam giác đó

p = 3a

Trong đó:

 • P: Chu vi tam giác đều.
 • a: Chiều nhiều năm cạnh của tam giác.

chu-vi-tam-giac-deu

4. Công thức tính diện tích S tam giác đều

Cũng tương tự diện tích S tam giác thông thường công thức tính diện tích S tam giác đều vì thế phỏng nhiều năm độ cao nhân với cạnh lòng được từng nào phân tách cho tới 2.

Xem thêm: Top 200+ hình nền Rồng cho điện thoại và máy tính: Mang đến may mắn và tài lộc

S = (axh)/2.

Trong đó:

 • a: Chiều nhiều năm lòng tam giác đều (đáy là 1 trong nhập 3 cạnh của tam giác)
 • h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác vì thế đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống đáy).

Vì tam giác ABC đều nên lối cao kẻ kể từ đỉnh A trùng với lối trung tuyến kẻ đỉnh A của tam giác ABC

dien-tich-tam-giac-deu2

Diện tích tam giác ABC là

dien-tich-tam-giac-deu3

Ngoài rời khỏi, chúng ta vận dụng công thức Heron nhằm tính diện tích S tam giác đều vì thế bình phương phỏng nhiều năm những cạnh của tam giác đều nhân với căn bậc 2 của 3 phân tách cho tới 4.  Công thức: S = a2. √3/4

Trong đó:

 • a: Độ nhiều năm những cạnh của tam giác đều.

Ví dụ: Tính diện tích S tam giác đều ABC, cạnh vì thế 10.

dien-tich-tam-giac-deu5

 • Tham khảo thêm: Công thức tính diện tích S hình thang: thông thường, vuông, cân nặng [VD minh họa]

Tìm hiểu về tam giác vuông 

tam-giac-vuong

1. Định nghĩa

Hình tam giác vuông là tam giác mang 1 góc vuông ( góc 900)

2. Tính hóa học và tín hiệu nhận biết

 • Tam giác mang 1 góc vuông là tam giác vuông
 • Tam giác đem nhị góc nhọn phụ nhau là tam giác vuông
 • Tam giác đem bình phương của một cạnh vì thế tổng những bình phương của nhị cạnh cơ là tam giác vuông
 • Tam giác đem lối trung tuyến ứng với cùng 1 cạnh vì thế nửa cạnh ấy là tam giác vuông
 • Tam giác nội tiếp lối tròn trĩnh mang 1 cạnh là 2 lần bán kính của lối tròn trĩnh là tam giác vuông

3. Công thức tính chu vi tam giác vuông

P = a + b + c

Trong đó:

 • a, b, c là phỏng nhiều năm 3 cạnh tam giác

4. Công thức tính diện tích S tam giác vuông

Công thức tính diện tích S tam giác vuông tương tự động với phương pháp tính diện tích S tam giác thông thường này đó là vì thế một nửa tích của độ cao với chiều nhiều năm lòng.

S = ½a.b

Trong đó:

 • a là chiều cao
 • b là chiều nhiều năm cạnh đáy

dien-tich-tam-giac-vuong

Ví dụ: Tính diện tích S của tam giác vuông có: Hai cạnh góc vuông theo lần lượt là 5cm và 6cm

Lời giải:

Diện tích của hình tam giác là:

S = (5 x 6) : 2 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

Các chúng ta có thể tham lam khảo:

 • Công thức tính công suất
 • Công thức tính hiệu năng lượng điện thế
 • Tính cạnh huyền tam giác vuông và những dạng bài xích tập dượt đem lời nói giải

Tìm hiểu về tam giác vuông cân

tam-giac-vuong-can

1. Định nghĩa

Tam giác vuông cân nặng là tam giác đem đặc điểm 2 cạnh vuông góc và cân nhau.

2. Tính chất

Tính hóa học 1: Tam giác vuông cân nặng đem nhị góc ở lòng cân nhau và vì thế 45 độ

Tính hóa học 2: Các lối cao, lối trung tuyến, lối phân giác kẻ kể từ đỉnh góc vuông của tam giác vuông cân nặng trùng nhau và vì thế 1 nửa cạnh huyền.

Ta có: Xét tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Gọi D là trung điểm của BC. Ta đem AD vừa vặn là lối cao, vừa vặn là lối phân giác, vừa vặn là trung tuyến của BC.
AD = BD = DC = 1/2BC

3. Công thức diện tích S tam giác vuông cân

dien-tich-tam-giac-vuong-can

Áp dụng công thức tính diện tích S tam giác vuông cho tới diện tích S tam giác vuông cân nặng với độ cao và cạnh lòng cân nhau. Ta đem công thức tính diện tích S tam giác vuông thăng bằng ½ bình phương cạnh lòng S = ½aTrong đó: a: độ cao và cạnh lòng vì thế nhau

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A, đem AB = AC = 8cm. Tính diện tích S tam giác ABC.

Lời giải:

Do cạnh AB = AC = a = 8cm

Xem thêm: Những tứ giác lồi được giải thích cặn kẽ và ví dụ minh họa

Xét tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A, tớ có:

S = (a 2 ) : 2 = 64 : 2 = 32 centimet 2

Hy vọng với những vấn đề về công thức tính diện tích S tam giác cân nặng, vuông, đều nhưng mà Shop chúng tôi đang được trình diễn cụ thể phía bên trên hoàn toàn có thể khiến cho bạn nắm rõ được những kỹ năng về hình học tập nhằm giải những câu hỏi hiệu suất cao.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tổng hợp nguyên hàm sin bình và các bước giải đơn giản

Chủ đề: nguyên hàm sin bình Nguyên hàm sin bình là một trong những dạng nguyên hàm lượng giác thường gặp. Với kiến thức và kỹ năng tính toán chính xác, bạn có thể dễ dàng tìm được nguyên hàm của hàm số này. Việc nắm vững dạng nguyên hàm này sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán liên quan đến tính diện tích, khối lượng, và tốc độ trong các bài toán vật lý, toán cao cấp. Với nguyên hàm sin bình, bạn sẽ trang bị thêm kiến thức cần thiết để hoàn thành xuất sắc các bài toán thực tế.

7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả

Toán lớp 8: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Hi vọng, hằng đẳng thức đáng nhớ này sẽ trở thành tài liệu ôn tập hữu ích cho các em.