Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc...

Câu hỏi:

06/12/2022 1.1 K

A. tăng nhanh khai quật ven bờ, nuôi tôm bên trên cát, xúc tiến link tạo ra.

Bạn đang xem: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc...


B. không ngừng mở rộng ngư vụ đánh bắt cá, xúc tiến nuôi tôm, tân tiến hóa tàu thuyền.


C. đảm bảo mối cung cấp lợi thủy sản, tăng cường nuôi trồng, dò thám những ngư vụ mới mẻ.

D. tăng cường đánh bắt cá xa thẳm bờ, không ngừng mở rộng nuôi trồng, gắn tạo ra với chế trở nên.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án đích là: D

Giải pháp đa số tăng cường cách tân và phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là tăng cường đánh bắt cá xa thẳm bờ, không ngừng mở rộng nuôi trồng, gắn tạo ra với chế trở nên.  Tuy không tồn tại những kho bãi cá rộng lớn, phổ biến tuy nhiên những tỉnh Bắc Trung Sở đều phải có tài năng cách tân và phát triển tài chính đại dương. Hiện ni, việc nuôi thuỷ sản nước chè hai, nước đậm, cách tân và phát triển khá mạnh, tăng cường đánh bắt cá xa thẳm bờ, gắn tạo ra với chế trở nên nhằm mục tiêu nâng lên độ quý hiếm ngành thuỷ thủy hải sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng lưới đường tàu nước ta

Câu 2:

Du lịch việt nam lúc bấy giờ cách tân và phát triển mạnh đa số do

Câu 3:

Lao động việt nam hiện tại nay

Câu 4:

Biện pháp đa số nhằm tăng diện tích S rừng đương nhiên ở Tây Nguyên là

Câu 5:

Đô thị việt nam hiện tại nay

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm trạm thủy văn Mỹ Thuận ở lưu vực khối hệ thống sông này sau đây?

Câu 7:

Cho bảng số liệu:

TRỊ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2019

Năm

2015

2017

2018

2019

Dầu thô

Xem thêm: Chứng minh hai tam giác đồng dạng lớp 8 - ABCD Online

83.4

476.5

2746.8

3777.9

Hóa chất

3133.6

4122.9

5164.7

5128.5

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước ta 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển trị giá bán một vài sản phẩm nhập vào của việt nam quá trình năm ngoái - 2019, dạng biểu đồ gia dụng này sau đấy là tương thích nhất?

Câu 8:

Cho biểu đồ gia dụng về xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa phân theo gót group mặt hàng của việt nam quá trình năm ngoái - 2019

Media VietJack

Biểu đồ gia dụng thể hiện tại nội dung này sau đây?

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 23, cho thấy thêm lối số 19 và 14 bắt gặp nhau ở vị trí này sau đây?

Câu 10:

Cho biểu đồ:

Media VietJack

(Số liệu theo gót Niên giám đo đếm nước ta 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo biểu đồ gia dụng, đánh giá này tại đây đích về thay cho thay đổi GDP năm 2019 đối với năm năm ngoái của Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma?

Câu 11:

Đông Nam Sở cách tân và phát triển mạnh cây

Câu 12:

Câu 13:

Biện pháp đảm bảo quần thể bảo đảm vạn vật thiên nhiên ở việt nam là

Câu 14:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 27, cho thấy thêm cảng đại dương này tại đây nằm tại vị trí phía nam giới cảng Nhật Lệ?

Câu 15:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho thấy thêm trong những trạm khí tượng tại đây, trạm này đem chênh chếch nhiệt độ chừng thời điểm giữa tháng I và mon VII cao nhất?