Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể? A. Ánh sáng. B. Nước....

Câu hỏi:

11/10/2021 2,523

B. Nước.

C. Nhiệt chừng. 

D. Mối mối liên hệ trong số những loại vật.

Đáp án chủ yếu xác

 Xem lời nói giải

Chọn đáp án D

Giải thích:

Mối mối liên hệ trong số những loại vật bị phân bổ vày tỷ lệ thành viên của quần thể.

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thực vật A: ngược đỏ; a: ngược vàng; B: ngược ngọt; b: ngược chua. Hai cặp ren phân li song lập. Giao phấn nhị cây được mới lai phân li loại hình theo đòi tỉ lệ: 3:3:1:1. Tìm loại ren của nhị cây lấy lai?

Câu 2:

Tháp sinh thái xanh luôn luôn với dạng lòng rộng lớn ở bên dưới, đỉnh hẹp phía trên là tháp biểu diễn

Câu 3:

Trong chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào →Tôm→ Cá rô→ Chim chim thầy bói, đâu là loại vật sản xuất?

Câu 4:

Một đoạn phân tử ADN ở loại vật nhân thực với trình tự động nuclêôtit bên trên mạch đem mã gốc là: 3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự động nuclêôtit bên trên mạch bổ sung cập nhật của đoạn ADN này là

Câu 5:

Cho sơ thiết bị phả hệ sau

VietJack

   hiểu rằng nhị cặp ren qui ấn định nhị tính trạng phát biểu bên trên ko nằm trong tuỳ thuộc một group ren liên kết: dịch hói đầu vì thế alen trội H phía trên NST thông thường qui ấn định, loại ren dị phù hợp Hh thể hiện hói đầu ở người phái nam, ko hói đầu ở người phái nữ và quần thể này ở hiện trạng cân đối với tỉ lệ thành phần người bị hói đầu là 20%. Xác suất nhằm cặp bà xã ck số 10 - 11 sinh đi ra một đứa phụ nữ thông thường, ko hói đầu, ko đem alen làm cho dịch là bao nhiêu?

Câu 6:

Cơ thể với loại ren AaBbddEe tạo ra giao phó tử abde với tỉ lệ thành phần bao nhiêu?

Câu 7:

Biết từng ren quy ấn định một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, thao diễn biến chuyển của NST vô quy trình rời phân ở nhị giới như nhau. Cho phép tắc lai P: ABabDd×ABabDd, ở F1 người tao thu đươc loại hình đem 3 tính trạng trội lắc tỉ lệ thành phần 47,22%. Theo lý thuyết, ti lệ loại ren thuần chủng vô số những thành viên với loại hình đem 3 tính trạng trội ở F1 là

Câu 8:

Nghiên cứu giúp sự thay cho thay đổi bộ phận loại ren của quần thể qua chuyện 5 mới thường xuyên nhận được sản phẩm sau:

Thế hệ

Kiểu ren AA

Kiểu ren Aa

Kiểu ren aa

F1

0,49

0,42

0,09

F2

0,49

0,42

0,09

F3

0,21

0,38

Xem thêm: 80 hình nền iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) 4K Full HD đẹp, mới nhất | Nguyễn Kim Blog

0,41

F4

0,25

0,30

0,45

F5

0,28

0,24

0,48

Quần thể đang được Chịu đựng hiệu quả của những yếu tố tiến thủ hóa này sau đây?

Câu 9:

Cho biết: 5’XXU3’; 5’XXX3’; 5’XXA3’; 5’XXG3’ quy ấn định Pro; 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’XXU 3’ ; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy ấn định Thr. Một đột biến chuyển điểm xẩy ra ở thân thích alen thực hiện mang lại alen A trở nên alen a, vô bại liệt chuỗi mARN của alen a bị thay cho thay đổi cấu hình ở một cỗ tía dẫn cho tới axit amin Pro được thay cho vày axit amin Thr. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

  1. Alen a hoàn toàn có thể với chiều lâu năm to hơn chiều lâu năm của alen A.
  2. Đột biến chuyển thay cho thể cặp G-X vày cặp T-A đã từng mang lại alen A trở nên alen a.
  3. Nếu alen A với 200 T thì alen a sẽ sở hữu 201 A.
  4. Nếu alen A phiên mã một phen cần thiết môi trường thiên nhiên cung ứng 99 X thì alen a phiên mã 1 phen cũng cần được môi trương cung ứng 100X.

Câu 10:

Ở một loại thực vật lưỡng bội (2n = 8), những cặp NST tương đương được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến chuyển chếch bội đã từng xuất hiện nay thể một. Kiểu ren hoàn toàn có thể với của thể một là

Câu 11:

Ở một quần thể ngẫu phối, từng ren quy ấn định một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn. Thế hệ ban sơ với tỷ trọng loại ren là: 0,4AaBb: 0,2Aabb:0,2aaBb:0,2aabb. Theo lý thuyết, ở F1 với bao nhiêu tuyên bố sau đấy là đúng?

I. Số thành viên đem một trong các nhị tính trạng trội lắc 56%.

II. Có 9 loại loại ren không giống nhau.

III. Số những thể đem nhị tính trạng trội lắc 27%.

IV. Số thành viên dị phù hợp về nhị cặp ren lắc 9%.

Câu 12:

Cho biết từng tính trạng do một ren quy ấn định, ren trội là trội trọn vẹn. Tại phép tắc lai: ABabDd×ABabdd, nếu như xẩy ra hoạn ren ở cả hai giới với tần số là 20% thì loại hình aaB-D- ở đời con cái lắc tỷ lệ:

Câu 13:

Làm thế này một ren và được rời tách hoàn toàn có thể links được với thể truyền là plasmit và được hé vòng Lúc người tao trộn bọn chúng lại cùng nhau sẽ tạo đi ra phân tử ADN tái ngắt tổ hợp?

Câu 14:

Quần thể này tại đây ở hiện trạng cân đối di truyền?

Câu 15:

Khi nói tới quan hệ thân thích loại ren, môi trường thiên nhiên và loại hình, tuyên bố này tại đây sai?

Xem thêm thắt »