Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có biên độ nhiệt độ trung bình năm cao hơn phần lãnh thổ phía Nam chủ yếu

Câu hỏi:

29/03/2022 4,836

A. vị trí không ở gần xích đạo và hiệu quả của Tín phong phân phối cầu Bắc.

Bạn đang xem: Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có biên độ nhiệt độ trung bình năm cao hơn phần lãnh thổ phía Nam chủ yếu

B. vị trí ngay gần chí tuyến Bắc và hiệu quả của gió mùa rét Đông Bắc.

Đáp án chủ yếu xác

C. nằm ở ngay gần vùng nước ngoài chí tuyến, tiếp giáp với Biển Đông.

D. nằm ở vùng nội chí tuyến, nhập chống châu Á gió mùa rét.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

2000

2004

2006

2010

2018

Diện tích (nghìn ha)

7666,3

7445,3

7324,8

7489,4

7571,8

Năng suất (tạ/ha)

42,4

48,6

48,9

53,4

58,1

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay diện tích S và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 2:

Cho biểu thiết bị về trà, cafe, cao su đặc VN, quy trình tiến độ 2010 – 2019:

(Số liệu theo đòi Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu thiết bị thể hiện nay nội dung nào là sau đây?

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng

Câu 3:

Thuận lợi đa phần nhằm cải cách và phát triển công nghiệp chế thay đổi của Tây Nguyên là

Câu 4:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 10, cho thấy sông Tranh nằm trong lưu vực khối hệ thống sông nào là sau đây?

Câu 5:

Biện pháp đa phần tăng cường cải cách và phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Sở là

Câu 6:

Diện tích khu đất nông nghiệp VN bị thu hẹp chu yếu hèn do

Câu 7:

Cho biểu đồ:

                                                         (Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu thiết bị, phán xét nào là tại đây đích thị về cán cân nặng xuất nhập vào của nước Việt Nam với chống Khu vực Đông Nam Á quy trình tiến độ năm ngoái – 2019?

Câu 8:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

Quốc gia

In-đô-nê-xi-a

Cam-pu-chia

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Diện tích (nghìn km2)

1910,9

181,0

330,8

300,0

Dân số (triệu người)

271,6

16,4

52,0

108,2

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2019, NXB tổng hợp, 2020)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng vào khi đối chiếu tỷ lệ dân sinh năm 2019 của một vài quốc gia?

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 17, cho thấy trung tâm tài chính nào là tại đây với quy tế bào kể từ 15 cho tới 100 ngàn tỉ đồng?

Câu 10:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 22, cho thấy trung tâm nào là với tổ chức cơ cấu ngành nhiều dạng  nhất trong những trung tâm công nghiệp chế thay đổi hoa màu, đồ ăn sau đây?

Câu 11:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 4 - 5, cho  biết tỉnh nào là trong những tỉnh tại đây có  đường bờ hải dương dài nhất?

Câu 12:

Căn cứ nhập Atlat Địa  lí nước Việt Nam trang 19, cho thấy tỉnh nào là trong những tỉnh tại đây với tỉ lệ thành phần diện tích S gieo trồng cây lâu năm đối với tổng diện tích S gieo trồng lớn nhất?

Xem thêm: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải từ A – Z

Câu 13:

Ngành phượt ở Trung du miền núi Bắc Sở lúc bấy giờ cải cách và phát triển mạnh đa phần do

Câu 14:

Khó khăn đa phần nhập cải cách và phát triển chăn nuôi ở VN lúc bấy giờ là

Câu 15:

Quá trình đô thị mới ở nước ta diễn rời khỏi ko nhanh chóng công ty yếu do