15 Free messy bun hat crochet Patterns with tutorial

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể chúng ta quan hoài. Tại một quần thể ngẫu phối, xét nhì gen: ren loại nhất sở hữu 4 alen nằm trong đoạn ko tương đương của NST nam nữ X; ren loại nhì sở hữu 6 alen nằm trong NST thông thường. Trong tình huống ko xẩy ra đột biến; số loại loại ren tối nhiều về cả nhì ren bên trên hoàn toàn có thể được tạo nên nhập quần thể này là:               Một loại thực vật sở hữu cỗ nhiễm sắc thể

Xem bài xích viết