Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa? (Miễn phí)

Câu hỏi:

01/04/2020 15,599

Bạn đang xem: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa? (Miễn phí)

C. Tinh bột.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Phương pháp pha chế ancol etylic từ Tinh bột là cách thức sinh hóa

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ đi ra sản phẩm những hóa học Lúc tách nước tạo ra 1 anken độc nhất ?

A. Metanol; etanol; butan-1-ol.

B. Etanol; butan -1,2-điol; 2-metylpropan-1-ol.

C. Propanol-1; 2-metylpropan-1-ol; butan-1-ol.

D. Propan-2-ol; butan -1-ol; pentan -2-ol

Câu 2:

Đốt cháy một ancol X được nH2O>nCO2. Kết luận này sau đó là trúng nhất?

A. X là ancol no, mạch hở.

B. X là ankanđiol.

C. X là ankanol đơn chức.

D. X là ancol đơn chức mạch hở.

Câu 3:

A là ancol đơn chức sở hữu % O (theo khối lượng) là 18,18%. A mang lại phản xạ tách nước tạo ra 3 anken. A mang tên là

A. Pentan-1-ol.

B. 2-metylbutan-2-ol.

Xem thêm: Toán 9 - Tất tần tật về phương trình bậc hai một ẩn

C. pentan-2-ol.

D. 2,2-đimetyl propan-1-ol

Câu 4:

Đun rét láo lếu thích hợp n ancol đơn chức không giống nhau với H2SO4 quánh ở 140°C thì số ete nhận được tối nhiều là

A. nn+1/2

B. nn+1

C. n2/2

D. n!

Câu 5:

So với etanol, vẹn toàn tử H vô group -OH của phenol vui nhộn rộng lớn vì:

A. Mật phỏng electron ở vòng benzen tạo thêm, nhất là ở những địa điểm o và p.

B. Liên kết C-O của phenol vững chắc.

C. Trong phenol, cặp electron ko nhập cuộc link của vẹn toàn tử oxi tiếp tục nhập cuộc phối hợp vô vòng benzen thực hiện link -OH phân vô cùng rộng lớn.

D. Phenol tính năng đơn giản dễ dàng với nước brom tạo ra kết tủa Trắng 2,4, 6-tri brom phenol

Câu 6:

Khi đun rét butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170°C thì cảm nhận được thành phầm chủ yếu là 

A. but-2-en.

B. đibutyl ete

C. đietyl ete.

D. but-1-en

Xem thêm: Sử dụng công thức tính khoảng vân i=(λD)/a trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young để giải thích.