[LỜI GIẢI] Solar energy is not only plentiful and infinite but also cl - Tự Học 365

Solar energy is not only plentiful and infinite but also cl

Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Solar energy is not only plentiful and infinite but also cl - Tự Học 365


uncountable

boundless

inflexible

Xem thêm: Hình avatar buồn, phụ nữ khóc đầy cảm xúc

unlimited

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Năng lượng mặt mày trời không chỉ là nhiều và vô vàn mà còn phải tinh khiết và an toàn và tin cậy.
® boundless: không tồn tại giới hạn
unlimited: vô hạn
uncountable: ko kiểm điểm được
inflexible: ko linh hoạt
infinite: vô hạn, vô tận
Đáp án: unlimited

Xem thêm: So sánh camera iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max

App xem sách tóm lược miễn phí