Bài cuối kì - So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai - Studocu

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to lớn Premium to lớn unlock it.

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to lớn Premium to lớn unlock it.

Was this document helpful?

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all 11 pages

  • Access to lớn all documents

  • Get Unlimited Downloads

  • Improve your grades

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Khoa Kinh tế và marketing quốc tế)

Xem thêm: Lý thuyết hình vuông | SGK Toán lớp 8

BÀI TẬP LỚN

Giảng viên phía dẫn: TS. Hà Thị Bắc

Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tuyến

Ngày sinh: 13/04/2002

Lớp: QH–2020–E KTQT CLC 7

Hà Nội – Tháng 1/2022

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to lớn read the whole document.

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Anime Ngầu Đẹp Nhất Chất lượng Full HD 2024

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to lớn read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to lớn read the whole document.

BÀI VIẾT NỔI BẬT