[LỜI GIẢI] The world’s biodiversity is declining at an unprecedented ra - Tự Học 365

The world’s biodiversity is declining at an unprecedented ra

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] The world’s biodiversity is declining at an unprecedented ra - Tự Học 365

The world’s biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife _____.


perfect

remained

prosperous

vulnerable

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. perfect (adj): hoàn hảo nhất

B. remained (adj): còn sót lại

C. prosperous (adj): phát đạt

D. vulnerable (adj): rất có thể bị tổn thương

Tạm dịch: Sự phong phú và đa dạng sinh học tập bên trên trái ngược khu đất đang được rời tại mức chừng chưa

từng thấy trước đó, tạo nên động vật hoang dã hoang dại dễ dẫn đến thương tổn.

Chọn D

Xem thêm: Lý thuyết chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác. toán 2

App xem sách tóm lược miễn phí