Trắc nghiệm công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ cánh diều Bài 11: hình chiếu trục đo

CHỦ ĐỀ 3: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

BÀI 11: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

A. TRẮC NGHIỆM

1. NHẬN BIẾT (7 câu)

Câu 1: Hình chiếu nào là tại đây canh ty người coi dễ dàng tưởng tượng hình dạng của vật thể hơn?

A. Hình chiếu vuông góc

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ cánh diều Bài 11: hình chiếu trục đo

B. Hình chiếu mặt mày cắt

C. Hình chiếu trục đo

D. Tất cả những đáp án bên trên.

Câu 2: Hình chiếu trục đo là gì?

A. Hình thay đổi kể từ hình rời nhập trung tâm của vật thể.

B. Hình màn biểu diễn mặt khác cả phụ thân chiều của vật thể.

C. Hình màn biểu diễn mặt khác toàn diện mạo bằng của một vật thể.

D. Tất cả những đáp án bên trên.

Câu 3: Hình chiếu trục đo được kiến thiết bằng:

A. Phép chiếu tuy vậy song

B. Phép chiếu ko tuy vậy song

C. Phép chiếu vuông góc mặt mày phẳng

D. Cả B và C.

Câu 4: Các góc trục đo của hình chiếu trục đo vuông góc đều phải có đo là bao nhiêu?

A. 90o.

B. 120o.

C. 150o.

D. 180o.

Câu 5: Đối với hình chiếu trục đo vuông góc đều, hình chiếu trục đo của hình tròn trụ ở trong những mặt mày bằng tuy vậy song với những mặt mày bằng toạ chừng là:

A. Các hình tròn

B. Các hình elip

C. Các hình vuông

D. Các hình ko biến hóa dạng

Câu 6: Cách thứ nhất Lúc vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều là gì?

A. Thêm những khối

B. Bớt những khối

C. Dựng trục đo và khối vỏ hộp bao ngoài

D. Xoá quăng quật đường nét khuất, đường nét quá và đường nét phụ.

Câu 7: Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, hoàn toàn có thể thay cho hình elip bởi vì hình nào?

A. Hình ovan

B. Hình vuông

C. Hình tròn

D. Hình tam giác

2. THÔNG HIỂU (6 câu)

Câu 1: Hình chiếu trục đo là hình chiếu nhận được khi:

A. Chiếu vật thể nằm trong hệ toạ chừng vuông góc theo gót một phương chiếu tuy vậy song với những trục toạ chừng lên phía trên mặt bằng hình chiếu.

B. Chiếu vật thể nằm trong hệ toạ chừng vuông góc theo gót một phương chiếu ko tuy vậy song với những trục toạ chừng lên phía trên mặt bằng hình chiếu.

C. Chiếu vật thể nằm trong khối hệ thống những đàng cơ bạn dạng của vật thể và hệ toạ chừng 3 chiều lên một phía bằng và màn biểu diễn.

D. Cả B và C.

Câu 2: Hệ số biến dị của hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng là:

A. p = q = r = 0.82

B. p = q = r = 1

C. p = 0.5, q = r = 1

D. p = r = 1, q = 0.5

Câu 3: Đối với hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng, hình chiếu trục đo của hình tròn trụ ở trong những mặt mày bằng tuy vậy song với mặt mày bằng toạ chừng xOz đem Điểm sáng gì?

A. Biến trở nên hình elip

B. Biến trở nên hình vuông

C. Biến trở nên hình chữ nhật

D. Không biến dị.

Câu 4: Cách thứ nhất Lúc vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng là gì?

A. Thiết lập hình ảnh thực vật thể

Xem thêm: Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

B. Dựng một phương trực tiếp đứng theo gót cạnh của hình ảnh thực

C. Dựng trục đo và khối vỏ hộp bao ngoài

D. Xoá quăng quật đường nét khuất, đường nét quá và đường nét phụ.

Câu 5: Đâu là kiểu vẽ mặt mày bậc?

A. Từ mặt mày trước khối vỏ hộp, lấy độ cao thấp theo gót độ cao (theo trục z’), chiều rộng lớn (theo trục y’) xác lập khối vỏ hộp cần thiết ngắn hơn muốn tạo mặt mày bậc.

B. Từ mặt mày trước khối vỏ hộp, lấy độ cao thấp theo hướng nhiều năm (theo trục x’), chiều rộng lớn (theo trục y’) xác lập khối vỏ hộp cần thiết ngắn hơn muốn tạo mặt mày bậc.

C. Từ một điểm theo gót đo đạt bên trên một phía bằng bất kì, vẽ tiếp những đàng khuynh hướng về những cạnh còn sót lại rồi xoá rời phần quá cút muốn tạo mặt mày bậc.

D. Từ một điểm theo gót đo đạt bên trên mặt mày bằng x’Oy’, vẽ tiếp những đàng khuynh hướng về những cạnh của nhì mặt mày bằng nền còn sót lại muốn tạo mặt mày bậc.

Câu 6: Đâu là một trong những cảnh báo Lúc vẽ hình chiếu trục đo?

A. Phải thể hiện nay không thiếu thốn đường nét khuất, đường nét phụ bên trên hình chiếu.

B. Không thể hiện nay đường nét đứt bên trên hình chiếu trục đo.

C. Cần dùng cây viết mực nhằm vẽ những đàng khuất.

D. Tất cả những đáp án bên trên.

3. VẬN DỤNG (5 câu)

Câu 1: Hình chiếu nhận được bên trên mặt mày bằng (P’) theo gót phương chiếu S thể hiện nay bao nhiêu chiều của vật thể?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Câu 2: Xem hình hình ảnh ở câu một phần Vận dụng. Các trục O’x’, O’y’, O’z’ được gọi là:

A. Các trục đo

B. Các trục cơ bản

C. Các đàng chiếu

D. Các phương thẳng

Câu 3: Xem hình hình ảnh ở câu một phần Vận dụng. Các góc , ,  gọi là:

A. Các góc trục đo

B. Các góc trục cơ bản

C. Các góc đàng chiếu

D. Các góc nhiều chiều

Câu 4: Xem hình hình ảnh ở câu một phần Vận dụng. Tỉ số , ,  gọi là:

A. Tỉ lệ đàng ứng.

B. Hệ số chiếu góc cơ bạn dạng theo gót những trục O’x’, O’y’, O’z’.

C. Hệ số biến dị theo gót những trục O’x’, O’y’, O’z’.

D. Tất cả những đáp án bên trên.

Câu 5: Xem hình hình ảnh ở câu một phần Vận dụng. Chiều nhiều năm những đoạn OA, OB, OC và chiều nhiều năm những đoạn O’A’, O’B’, O’C’ đem cân nhau không?

A. Có vì thế hình chiếu trục đo không thay đổi những đặc thù của hình hình ảnh thực tiễn.

B. Có vì thế hình chiếu chỉ là một trong những công thức màn biểu diễn, nó ko thực hiện thay cho thay đổi cút những Điểm sáng thực tiễn.

C. OA = O’A’, OB = O’B’ còn OC ≠ O’C’ vì thế bị biến dị Lúc chiếu lên phía trên mặt bằng.

D. Không vì thế bọn chúng đã biết thành biến dị nhằm Lúc chiếu lên phía trên mặt bằng.

4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)

Câu 1: Hình a và b đem màn biểu diễn nằm trong hình dạng của một vật thể không?

A. Có vì thế hình a là hình chiếu đứng và hình chiếu bởi vì của vật thể.

B. Có vì thế hình a là hình chiếu cạnh và hình chiếu bởi vì của vật thể.

C. Không vì thế hình a màn biểu diễn một hình đem hình dạng khối.

D. Không vì thế những độ cao thấp của hình a và b ko hợp lý.

Câu 2: Đây là bước nào là nhập vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân?

A. Dựng trục đo và khối vỏ hộp bao ngoài

Xem thêm: Cách cài hình nền iOS 16 ĐƠN GIẢN chất lượng

B. Thêm mặt mày bậc

C. Thêm lỗ tròn

D. Hoàn thiện sản phẩm