As I get older, I want to travel less. A. The older I get, the less I want to

Tailieumoi.vn biên soạn và reviews cỗ thắc mắc Tiếnghức lý thuyết và thực hành thực tế, hùn học viên ôn luyện và bổ sung cập nhật kiến thức và kỹ năng gần giống hoàn thiện chất lượng những bài xích đánh giá môn Tiếng Anh. Mời chúng ta đón xem:

Top 1000 thắc mắc thông thường gặp gỡ môn Tiếng Anh (Phần 11)

Bạn đang xem: As I get older, I want to travel less. A. The older I get, the less I want to

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn the question.

As I get older, I want lớn travel less.

A. The older I get, the less I want lớn travel.

B. The more old I get, the less travel I want.

Xem thêm: Tìm hiểu về nguyên hàm cos bình x và ứng dụng trong toán học

C. The more older I get, the more less I want lớn travel.

D. The less old I get, the more I want lớn travel.

Lời giải:

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Thoi, Chu Vi Hình Thoi Chính Xác Nhất

Đáp án: A

Giải thích: cấu hình đối chiếu kép: The + đối chiếu rộng lớn + S1 + V1, the + đối chiếu rộng lớn + S2 + V2.

Dịch: Khi tôi già cả chuồn, tôi mong muốn chuồn phượt thấp hơn. = Càng rộng lớn tuổi hạc, tôi càng không nhiều mong muốn chuồn phượt.