35 Bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương lớp 5 (có đáp án)

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán lớp 5 bao gồm bài bác tập dượt trắc nghiệm và bài bác tập dượt tự động luận tinh lọc canh ty học viên lớp 5 ôn luyện diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương môn Toán 5.

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương lớp 5

Bạn đang xem: 35 Bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương lớp 5 (có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Phát biểu nào là sau đó là Đúng?

A. Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 6.

B. Diện tích toàn phần của hình lập phương vì như thế diện tích S một phía nhân với 4.

C. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương vì như thế diện tích S một phía nhân với 4, diện tích S toàn phần vì như thế diện tích S một phía nhân với 6.

D. Hình lập phương luôn luôn với 12 đỉnh.

Câu 2: Tính diện tích xung quanh của hình lập phương với cạnh 15cm.

A. 900cm2

B. 800cm2

C. 600cm2

D. 500cm2

Câu 3: Một hình lập phương với cạnh vì như thế 9cm. Diện tích toàn phần của chính nó là:

A. 468cm2

B. 486cm2

C. 566cm2

D. 546cm2

Câu 4: Một hình lập phương với cạnh nhiều năm 20cm. Hỏi diện tích S một phía của chính nó là từng nào xăng-ti-met vuông? Diện tích một phía của chính nó là: .................. cm2

A. 40

B. 404

C. 400

D. 4

Câu 5: Một bể nước hình lập phương với cạnh 2m. Tại bên trên lòng bên trên người tớ thực hiện một chiếc nắp bể hình vuông vắn với cạnh 60cm. Tính diện tích S bê tông nhằm thực hiện bể. Không tính vị trí nắp bể.

A. 2,364m2

B. 2364m2

C. 236,4m2

D. 23,64m2

Câu 6: Diện tích xung xung quanh của một hình lập phương với cạnh nhiều năm 12dm là từng nào mét vuông?
Trả lời:
Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là: .....................m2.

A. 576

B. 57,6

C. 5,76

D. 0,576

Câu 7: Một hình lập phương với diện tích S xung xung quanh là 1000cm2 . Diện tích một phía của hình lập phương bại là:

A. 220cm2

B. 250cm2

C. 255cm2

D. 225cm2

Câu 8: Hình lập phương có tính nhiều năm một cạnh 6cm. Gấp 4 chuyến chừng nhiều năm một cạnh tớ được một hình lập phương mới nhất với diện tích S vội vàng bao nhiêu chuyến diện tích S hình lập phương ban đầu ?

A. 4 lần

B. 6 lần

C. 9 lần

D. 16 lần

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương có:

a) Độ nhiều năm một cạnh là 7,5dm.

b) Diện tích một phía là 144cm2 .

Câu 2: Cho hình vẽ mặt mũi, tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương bại.

Tài liệu VietJack

Câu 3: Một bể cá ko nắp với hình dáng lập phương, với diện tích S một phía là 200cm2 . Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của bể cá bại.

Câu 4: Người tớ thực hiện một thùng tôn hình lập phương có nắp đậy cạnh 1,7m. Người tớ thụi 4 mặt mũi xung xung quanh và nắp. Hỏi người tớ cần người sử dụng từng nào ki−lô−gam thụi nhằm thụi, hiểu được nhằm thụi 1mcần người sử dụng 0,4 kilogam thụi.

Câu 5: Một hình lập phương với cạnh 4cm, nếu như vội vàng cạnh của hình lập phương lên 5 chuyến thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của chính nó vội vàng lên từng nào lần? Tại sao?

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương lớp 5

Câu 1: Diện tích xung xung quanh của một hình lập phương vì như thế chu vi một phía nhân với 4. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích S tư mặt mũi của hình lập phương.

Mà từng mặt mũi đều là những hình vuông vắn đều bằng nhau.

Vậy diện tích S xung của hình lập phương vì như thế diện tích S một phía nhân với 4.

Phát biểu vẫn nghĩ rằng sai.

Câu 2: Chọn đáp án chính nhất:

A. Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 4

B. Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 6

C. Cả A vad B đều sai

D. Cả A và B đều đúng


- Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 4.

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 6.

Vậy cả A và B đều chính.

Câu 3: Điền số tương thích vô dù trống:

Cho hình lập phương như hình vẽ:

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bại là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải cm2.


Diện tích một phía của hình lập phương bại là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bại là:

36 × 4 = 144 (cm2)

Đáp số: 144cm2.

Vậy đáp án chính điền vô dù trống rỗng là 144.

Câu 4: Cho hình lập phương với cạnh là 0,5m. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bại là:


Diện tích một phía của hình lập phương bại là:

0,5 × 0,5 = 0,25 (m2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bại là:

0,25 × 4 = 1 (m2)

1m2 = 100dm2

Đáp số: 100dm2.

Câu 5: Điền số tương thích vô dù trống:

Diên tích toàn phần của hình lập phương với cạnh 8m là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải m2


Diện tích một phía của hình lập phương bại là:

8 × 8 = 64 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương bại là:

64 × 6 = 384 (m2)

Đáp số: 384m2.

Vậy đáp án chính điền vô dù trống rỗng là 384.

Câu 6: Một hình lập phương với chu vi lòng là 28dm. Hỏi diện tích S toàn phần của hình lập phương đó?


Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương bại là:

28 : 4 = 7 (dm)

Diện tích một phía của hình lập phương bại là:

7 × 7 = 49 (dm2)

Xem thêm: Hình Nền OPPO ❤️ Tuyển Tập Ảnh Nền Điện Thoại OPPO - Gấu Đây - Takimart

Diện tích toàn phần của hình lập phương bại là:

49 × 6 = 294 (dm2)

Đáp số: 294dm2.

Câu 7: Chọn cụm kể từ tương thích nhằm điền vô vị trí chấm:

Cho hình lập phương và hình vỏ hộp chữ nhật với số đo như hình vẽ:

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải

Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương … diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

A. Lớn hơn

B. Nhỏ hơn

C. Bằng


Diện tích một phía của hình lập phương bại là:

12 × 12 = 144 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bại là:

144 × 4 = 576 (cm2)

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(15 + 9) × 2 = 48 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

48 × 11 = 528(cm2)

Mà 576cm2 > 528cm2 nên diện tích xung quanh của hình lập phương to hơn diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương lớp 5

Câu 1: Một hình lập phương với cạnh 2cm. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 chuyến thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn tăng số chuyến theo lần lượt là:

A. 3 lần; 3 lần

B. 6 lần; 9 lần

C. 4 lần; 6 lần

D. 9 lần; 9 lần

Độ nhiều năm cạnh hình lập phương Lúc vội vàng lên 3 chuyến là:

2 × 3 = 6 (cm)

Diện tích một phía của hình lập phương cạnh 2cm là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương cạnh 2cm là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 2cm là:

4 × 6 = 24 (cm2)

Diện tích một phía của hình lập phương cạnh 6cm là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương cạnh 6cm là:

36 × 4 = 144 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 6cm là:

36 × 6 = 216 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương cạnh 6cm gấp diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 2cm số chuyến là:

144 : 16 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 6cm gấp diện tích S toàn phần của hình lập phương cạnh 2cm số chuyến là:

216 : 24 = 9 (lần)

Vậy nếu như vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 chuyến thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần đều tạo thêm 9 chuyến.

Câu 2: Điền số tương thích vô dù trống:

Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vì như thế bia hình dáng lập phương với cạnh 0,75m.

Vậy diện tích S bìa dùng làm thực hiện cái vỏ hộp bại là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán lớp 5 với lời nói giải dm2.

Diện tích một phía của cái vỏ hộp bại là:

0,75 × 0,75 = 0,5625 (m2)

Diện tích toàn phần của cái vỏ hộp bại là:

0,5625 × 6 = 3,375 (m2)

3,375m2 = 337,5dm2

Đáp số: 337,5dm2.

Vậy đáp chính điền vô dù trống rỗng là 337,5.

Câu 3: Một người thực hiện cái vỏ hộp ko có nắp đậy vì như thế bìa cứng hình dáng lập phương với cạnh 14cm. Tính diện tích S bìa cần thiết dùng làm thực hiện vỏ hộp (không tính mép dán).

Diện tích một phía của cái vỏ hộp bại là:

14 × 14 = 196 (cm2)

Diện tích bìa cần thiết dùng làm thực hiện cái vỏ hộp bại là:

196 × 5 = 980 (cm2)

Đáp số: 980 cm2

Câu 4: Người tớ thực hiện một chiếc lồng Fe hình lập phương có tính nhiều năm từng cạnh là 25dm. Cú từng mét vuông Fe giá bán 45000 đồng. Hỏi người tớ thực hiện cái lồng Fe bại không còn từng nào chi phí mua sắm sắt?

A. 1876500 đồng

B. 1768500 đồng

C. 1687500 đồng

D. 1568700 đồng

Đổi 25dm = 2,5m.

Diện tích một phía của cái lồng Fe bại là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích Fe dùng làm thực hiện cái lồng bại là:

6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Số chi phí cần thiết dùng làm mua sắm Fe thực hiện cái lồng bại là:

45000 × 37,5 = 1687500 (đồng)

Đáp số: 1687500 đồng.

Câu 5: Bác Bình cần thiết thực hiện 2 cái thùng hình lập phương vì như thế Fe ko có nắp đậy cạnh 1,8m. Hỏi Bác thụi cả phía bên trong và bên phía ngoài 2 cái thùng bại thì cần mua sắm từng nào ki-lô-gam thụi, hiểu được cứ 20m2 thì cần thiết 5kgsơn.

A. 32,4kg

B. 16,2kg

C. 8,1kg

D. 4,05kg

Diện tích một phía của cái thùng bại là:

1,8 × 1,8 = 3,24 (m2)

Diện tích cần thiết thụi Lúc thụi phía bên trong của một cái thùng:

3,24 × 5 = 16,2 (m2)

Diện tích cần thiết thụi Lúc thụi phía bên trong và bên phía ngoài của một cái thùng là:

16,2 × 2 = 32,4 (m2)

Khối lượng thụi tớ cần thiết dùng làm thụi 1 cái thùng là:

32,4 : đôi mươi × 5 = 8,1 (kg)

Khối lượng thụi tớ cần thiết dùng làm thụi 2 cái thùng là:

8,1 × 2 = 16,2 (kg)

Đáp số: 16,2kg.

Xem tăng bài bác tập dượt trắc nghiệm và tự động luận Toán lớp 5 tinh lọc, hoặc khác:

Bài tập dượt Hình tam giác. Diện tích hình tam giác lớp 5 với đáp án

Bài tập dượt Hình thang. Diện tích hình thang lớp 5 với đáp án

Bài tập dượt Hình tròn trặn. Chu vi và diện tích S hình trụ lớp 5 với đáp án

Bài tập dượt Biểu vật hình quạt lớp 5 với đáp án

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình chóp

Bài tập dượt Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương lớp 5 với đáp án

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật lớp 5 với đáp án

Bài tập dượt Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương lớp 5 với đáp án

BÀI VIẾT NỔI BẬT