Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Người ta thu hoạch lúa trên thửa ruộng, tính ra cứ 100m² thì thu hoạch kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Người ta thu hoạch lúa trên thửa ruộng, tính ra cứ 100m² thì thu hoạch kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 80m, chiều rộng lớn vày 50% chiều nhiều năm. Người tao thu hoạch lúa bên trên thửa ruộng, tính đi ra cứ 100m² thì thu hoạch kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng tê liệt thu hoạch toàn bộ từng nào tấn thóc?

5 câu trả lời 239

chiều rộng lớn hcn là 80:2=40

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

diện tích hcn là 40x80=3200

thửa ruộng tê liệt thu hoạch toàn bộ : 3200:100( thiếu hụt thất lạc đề rồi)

Chiều rộng lớn thủa ruộng là:

80 1/2=40(m)
Diện tích thửa ruộng là:

S=80 40=3200(m2)
Số tấn thóc thu dc là ;

3200 100=32kg=0.032 tấn

Chiều rộng lớn thủa ruộng là 80×1/2=40m
diện tích thửa ruộng là S=80×40=3200m2
số tấn thóc thu dc là 3200÷100=32kg=0.032 tấn

Bài 11. Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 80 m, chiều rộng lớn vày 12 chiều nhiều năm. Người tao thu hoạch lúa bên trên thửa ruộng, tính đi ra cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 74 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng tê liệt thu hoạch được toàn bộ từng nào tấn thóc ?

Giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

80 :  2 = 40 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

40 x 80 = 3200 ( m ² )

Xem thêm: Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 6h là:

Thửa ruộng tê liệt thu hoạch toàn bộ là : 

3200 : 100 ( thiếu hụt đề dữ khiếu nại )

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề