Trong một tam giác, trực tâm là giao điểm của ba đường gì? A. Trung trực; B. Phân giác; C. Trung tuyến; D. Đường cao.

Câu hỏi:

30/01/2024 17

B. Phân giác;

C. Trung tuyến;

D. Đường cao.

Đáp án chủ yếu xác

Giải:

Đáp án trúng là: D

Trong một tam giác, trực tâm là phú điểm của phụ vương đàng cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho nhì nhiều thức: P(x) = x2(2x3 – 3) + 5x4 – 7x3 + x2 – x;

                                                          Q(x) = 3x4 – 2x2(x3 – 3) – 2x3 + x2 – 1.

a) Thu gọn gàng và bố trí từng nhiều thức bên trên theo dõi lũy quá tách dần dần của phát triển thành.

b) Tìm nhiều thức R(x) biết P(x) = Q(x) + R(x). Xác ấn định bậc, thông số tối đa và thông số tự tại của nhiều thức R(x).

c) Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của nhiều thức P(x) tuy nhiên ko là nghiệm của nhiều thức Q(x).

Câu 2:

Cho ∆ABC cân nặng bên trên A đem hai tuyến phố trung tuyến BD và CE tách nhau bên trên G.

a) Chứng minh ∆ADB và ∆AEC.

b) Chứng minh DGBC là tam giác cân nặng.

c) Chứng minh \(GD + GE > \frac{1}{2}BC\).

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(I) Biến cố đem năng lực xẩy ra cao hơn nữa sẽ có được phần trăm rộng lớn hơn;

Xem thêm: Bộ sưu tập hình ảnh Phật Tổ Như Lai đẹp nhất, đầy đủ chất lượng Full HD

(II) Xác suất xẩy ra của từng thành quả là \(\frac{1}{n}\), nhập ê n là số những thành quả đem năng lực xẩy ra đều bằng nhau của một trò đùa.

Chọn Tóm lại đúng:

Câu 4:

Gieo tình cờ con cái xúc xắc 6 mặt mày bằng phẳng một phiên. Xét những phát triển thành cố:

A: “Số chấm xuất hiện nay bên trên con cái xúc xắc là số mang trong mình một chữ số”;

B: “Số chấm xuất hiện nay bên trên con cái xúc xắc là số chẵn”;

C: “Số chấm xuất hiện nay bên trên con cái xúc xắc phân tách không còn cho tới 9”.

a) Trong những phát triển thành cố bên trên, phát triển thành cố nào là là phát triển thành cố chắc chắn là, phát triển thành cố ko thể, phát triển thành cố ngẫu nhiên?

b) Tính phần trăm của phát triển thành cố tình cờ được xác lập ở câu a.

Câu 5:

Số hữu tỉ x nhập tỉ trọng thức sau: \[\frac{{2x + 3}}{{24}} = \frac{{3x - 1}}{{32}}\]

Câu 6:

Hãy khoanh tròn trặn nhập phương án trúng có một không hai trong những câu bên dưới đây:

Từ đẳng thức \(\frac{4}{{ - 5,12}} = \frac{{2,5}}{{ - 3,2}}\) lập được tỉ trọng thức nào là tại đây.

Câu 7:

Bạn Nam cút mua sắm vở và nhẩm tính với số chi phí hiện nay đem thì chỉ mua sắm được 10 quyển vở loại I hoặc 12 quyển vở loại II hoặc 15 quyển vở loại III. tường rằng tổng vốn chi phí 1 quyển vở loại I và 2 quyển vở loại III nhiều hơn thế giá chỉ chi phí 2 quyển vở loại II là 4 000 đồng. Tính giá chỉ chi phí quyển vở loại III.

Câu 8:

Cho tam giác ABC đem AB = 5 centimet, BC = 9 centimet và CA = 13 centimet. Sắp xếp những góc của ∆ABC theo dõi số đo tách dần dần là

Câu 9:

Tìm độ quý hiếm vẹn toàn của x nhằm đa thức 3x3 + 10x2 – 5 chia không còn cho đa thức 3x + 1.

Câu 10:

Cho biểu thức C = –y2 + 3x3 + 10. Giá trị của biểu thức C bên trên x = –1; hắn = 2

Câu 11:

Một loại bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1,8 m và chiều rộng lớn vị \(\frac{4}{9}\) chiều nhiều năm. Hỏi người tao cần sụp đổ nhập vào bể (chưa đem nước) ê từng nào lít nước nhằm lượng nước nhập bể cao 0,5 m?

Câu 12:

Câu 13:

Hình lập phương không tồn tại điểm sáng nào là sau đây?

Câu 14:

Biểu thức nào là sau đó là biểu thức số?

Câu 15:

Đa thức nào là tại đây đem bậc là 0?