Thông tin cơ bản về Liên hợp quốc

Liên hợp ý quốc đầu tiên xây dựng ngày 24/10/1945, khi Trung Quốc, Pháp, Liên Xô, Anh, Hoa Kỳ và phần đông những vương quốc thỏa thuận trước cơ phê chuẩn chỉnh Hiến chương Liên hợp ý quốc. Với những quyền hạn tự Hiến chương mang đến và vị thế quốc tế đặc trưng, Liên hợp ý quốc hoàn toàn có thể thể hiện những quyết sách công cộng so với những yếu tố toàn thế giới như độc lập và bình an, biển khơi thay đổi nhiệt độ, cải cách và phát triển vững chắc và kiên cố, những quyền quả đât, giải trừ quân bị, rủi ro khủng hoảng nhân đạo và nó tế, đồng đẳng giới…

Liên hợp ý quốc cũng chính là diễn đàn nhằm những nước member thể hiện nay ý kiến bên trên Đại hội đồng, Hội đồng Kinh tế-Xã hội và những phòng ban, ủy ban trực nằm trong không giống. Thông qua loa việc xúc tiến hội thoại, công ty trì thương lượng, Liên hợp ý quốc trở nên hình thức nhằm những vương quốc member xúc tiến những điểm đồng và cùng với nhau giải quyết và xử lý những yếu tố công cộng. Liên hợp ý quốc hiện nay với 193 vương quốc là member của tổ chức triển khai.

Bạn đang xem: Thông tin cơ bản về Liên hợp quốc

CƠ CẤU TỔ CHỨC

THÀNH TỰU VÀ HOẠT ĐỘNG

Ngày xuất bản: 10/7/2022
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: SƠN NINH - ĐINH TRƯỜNG
Trình bày: HOÀNG HÀ

Tác giả

Bình luận